Нові надходження

Шановні користувачі!

Пропонуємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

Гайворонский, И. В. Нормальная анатомия человека [Текст] : в 2 т. : учебник. Т. 2 / И. В. Гайворонский. - 10-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2020. - 463 с. : ил. (611/Г 14)

Дата надходження: 25 березня 2021 р.

Все разделы учебника «Нормальная анатомия человека» написаны с позиций функциональной морфологии. Материал изложен кратко, систематично, с использованием современных достижений смежных теоретических и клинических медицинских дисциплин. В нем отсутствуют второстепенные для последующего клинического обучения данные сравнительной анатомии. В каждом разделе учебника представлены общая часть и частные вопросы преподавания дисциплины в объеме учебных программ для медицинских вузов. Терминология приведена в соответствии с международной анатомической номенклатурой. Текст иллюстрирован классическими и оригинальными рисунками.

Детальніше...

Гайворонский, И. В. Нормальная анатомия человека [Текст] : в 2 т. : учебник. Т. 1 / И. В. Гайворонский. - 10-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2020. - 671 с. : ил. (611/Г 14)

Дата надходження: 25 березня 2021 р.

Все разделы учебника «Нормальная анатомия человека» написаны с позиций функциональной морфологии. Материал изложен кратко, систематично, с использованием современных достижений смежных теоретических и клинических медицинских дисциплин. В нем отсутствуют второстепенные для последующего клинического обучения данные сравнительной анатомии. В каждом разделе учебника представлены общая часть и частные вопросы преподавания дисциплины в объеме учебных программ для медицинских вузов. Терминология приведена в соответствии с международной анатомической номенклатурой. Текст иллюстрирован классическими и оригинальными рисунками.

Детальніше...

Неонатологія [Текст] : у 3-х тт. : підручник. Т. 3 / Т. К. Знаменська [и др.] ; ред. Т. К Знаменська ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології - Львів : Видавеци Марченко Т. В., 2020. - 380 с. (618.95/Н 52)

Дата надходження: 25 березня 2021 р.

У підручнику інтегровано інформацію з основних питань неонатології, зокрема стосовно анатомо-фізіологічних особливостей новонароджених різного гестаційного віку, новітні дані щодо патогенезу, діагностики, лікувально-профілактичних та організаційних заходів при патології періоду новонародженності. Загальні й окремі питання провідні фахівці України висвітлили з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду, міжнародних клінічних рекомендацій і стандартів надання медичної допомоги новонародженим на засадах доказової медицини та на основі національних наказів Міністерства охорони здоров’я України.

Детальніше...

Неонатологія [Текст] : у 3-х тт. : підручник. Т. 2 / Т. К. Знаменська [и др.] ; ред. Т. К Знаменська ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології - Львів : Видавеци Марченко Т. В., 2020. - 456 с. (618.95/Н 52)

Дата надходження: 25 березня 2021 р.

У підручнику інтегровано інформацію з основних питань неонатології, зокрема стосовно анатомо-фізіологічних особливостей новонароджених різного гестаційного віку, новітні дані щодо патогенезу, діагностики, лікувально-профілактичних та організаційних заходів при патології періоду новонародженності. Загальні й окремі питання провідні фахівці України висвітлили з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду, міжнародних клінічних рекомендацій і стандартів надання медичної допомоги новонародженим на засадах доказової медицини та на основі національних наказів Міністерства охорони здоров’я України.

Детальніше...

Неонатологія [Текст] : у 3-х тт. : підручник. Т. 1 / Т. К. Знаменська [и др.] ; ред. Т. К Знаменська ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології - Львів : Видавеци Марченко Т. В., 2020. - 408 с. (618.95/Н 52)

Дата надходження: 25 березня 2021 р.

У підручнику інтегровано інформацію з основних питань неонатології, зокрема стосовно анатомо-фізіологічних особливостей новонароджених різного гестаційного віку, новітні дані щодо патогенезу, діагностики, лікувально-профілактичних та організаційних заходів при патології періоду новонародженності. Загальні й окремі питання провідні фахівці України висвітлили з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду, міжнародних клінічних рекомендацій і стандартів надання медичної допомоги новонародженим на засадах доказової медицини та на основі національних наказів Міністерства охорони здоров’я України.

Детальніше...

Медична психологія [Текст] : в 2 т. : підручник. Т. 1. Загальна медична психологія / Г. Я. Пилягіна [и др.] ; ред. Г. Я. Пилягіна. - Вінниця : Нова книга, 2020. - 288 с. (88.4/М 42)

Дата надходження: 25 березня 2021 р.

Підручник “Медична психологія” складається з двох томів. У 1-му томі підручника висвітлені основні розділи загальної медичної психології. В ньому представлені розділи, які присвячені основним питанням щодо предмету та завдання медичної психології, короткого історичного нарису її розвитку, психічної діяльності та психічним процесам, нейропсихології, психології особистості й поведінки, віковій психології, видам і методам дослідження та медико-психологічної допомоги. Даний підручник відповідає навчальним планам та програмам з медичної психології додипломного та післядипломного рівнів освіти та надає можливість набути знання впродовж навчання за цією спеціальністю. Призначений для студентів медичних вищих навчальних закладів, інтернатури, магістратури та спеціалізації з медичної психології, а також для безперервного професійного навчання в межах післядипломної освіти.

Детальніше...

Дзигуа, М. В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни [Текст] : учебник / М. В. Дзигуа. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 400 с. : ил. (618.1/Д 43)

Дата надходження: 25 березня 2021 р.

В учебнике изложены анатомо-физиологические особенности женских половых органов, методы обследования в гинекологии. Представлены независимые и зависимые вмешательства акушерки при обследовании пациенток с бесплодием, пороками развития и неправильными положениями женских половых органов, нарушением менструального цикла, воспалительными заболеваниями и инфекциями, передаваемыми половым путем, предопухолевыми заболеваниями, доброкачественными и злокачественными опухолями женских половых органов, климактерическим синдромом. Рассмотрены принципы охраны репродуктивного здоровья населения, значение планирования семьи в охране репродуктивного здоровья населения, современные методы контрацепции.

Детальніше...

Лечебная физическая культура [Текст] : руководство / С. Ф. Бурухин [и др.] ; ред. В. А. Маргазин. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2020. - 863 с. (615.82/Л 53)

Дата надходження: 25 березня 2021 р.

В руководстве изложены основные клинические разделы лечебной физической культуры: история развития ЛФК, подробно раскрыты общие основы лечебной физкультуры, на современном уровне отражены вопросы применения ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем, суставов, в акушерстве, гинекологии, хирургии и травматологии. Предназначено для специалистов по лечебной физкультуре, преподавателей и студентов вузов и колледжей медицинской и физкультурной направленности, врачей реабилитологов и специалистов общей клинической сети: терапевтов, эндокринологов, хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, ортопедов и врачей других специальностей.

Детальніше...

Хритинин, Д. Ф. Лекции по психиатрии и наркологии [Текст] : курс лекций / Д. Ф. Хритинин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : БИНОМ, 2019. - 352 с. (616.89/Х 93)

Дата надходження: 25 березня 2021 р.

В лекциях с современных научных позиций представлены основные разделы психиатрии и наркологии. В разделе по общей психопатологии изложены симптомы и синдромы, наблюдаемые при наиболее распространенных психических расстройствах; в разделе по частной психиатрии — основные психические заболевания, их этиология и патогенез, клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика. В заключительной лекции отражены лечение и профилактика.

Детальніше...

Ільїна, Н. М. Клінічна психологія [Текст] : навчальний посібник / Н. М. Ільїна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - Суми : Університетська книга, 2020. - 163 с. (88.4/І 45)

Дата надходження: 25 березня 2021 р.

У посібнику розглядаються різнопланові аспекти клінічної психології як окремої галузі психологічного знання: норма та патологія психічної діяльності, розлади психічних процесів, станів, властивостей, основні синдроми психічних розладів та їх симптомокомплекси в онтогенезі. Посібник адресований психологам-практикам, викладачам, а такожстудентам, які навчаються за напрямом професійної підготовки 053 «Психологія».

Детальніше...