Нові надходження

Шановні користувачі!

Пропонуємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

Ендоскопічна хірургія [Текст] : навчальний посібник / В. М. Запорожан [и др.] ; ред.: В. М. Запорожан, В. В. Грубнік. - Київ : Медицина, 2019. - 592 с. : іл. (617.43/Е 62)

У навчальному посібнику описано техніку більшості лапароскопічних, торакоскопічних, гінекологічних та ендоскопічних операцій. Зручна та відносно проста система викладення матеріалу (показання, протипоказання, передопераційне обстеження, набір необхідних інструментів, детальна техніка операцій, ускладнення та їх лікування), а також велика кількість ілюстрацій дають змогу використовувати посібник у повсякденній практиці. Докладно висвітлено ендоскопічний інструментарій і базову техніку лапароскопічних втручань. Наведено опис таких складних ендоскопічних операцій, як лапароскопічна резекція печінки, операції з приводу раку прямої кишки, резекція шлунка, адреналектомія, спленектомія, гістеректомія. Розглянуто оперативну ендоскопію травного тракту з описом загальних питань і добре ілюстрованою технікою втручання. Окремі розділи присвячено діагностичній та оперативній гістероскопії і лапароскопічній гінекології.
Для студентів старших курсів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, резидентів, слухачів закладів післядипломної освіти, а також для молодих спеціалістів і досвідчених лікарів-хірургів, гінекологів, ендоскопістів, онкологів, гастроінтестинальних хірургів.

Детальніше...

Мазо, Г. Э. Депрессивное расстройство [Текст] : монография / Г. Э. Мазо, Н. Г. Незнанов. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 112 с. (616.89/М 13)

В книге изложены патофизиологические механизмы формирования, принципы диагностики депрессивного расстройства. Подробно рассмотрены вопросы проведения лекарственной терапии и методы преодоления терапевтической резистентности у пациентов с депрессией. Отражены клинические особенности и специфические терапевтические подходы при депрессиях, связанных с репродуктивным циклом у женщин. Данное издание поможет лучше понять проблемы депрессии, подходы к психофармакотерапии и возможности использования фармакотерапии для купирования депрессивного эпизода и проведения противорецидивного лечения. Предназначено для психиатров, неврологов, психотерапевтов, семейных врачей, а также ординаторов и врачей, проходящих обучение в системе дополнительного профессионального образования по психиатрии.

Детальніше...

Романчук, О. Гіперактивний розлад з дефіцитом уваги у дітей [Текст] : практичне керівництво / О. Романчук - Львів : Свічадо, 2015. - 300 с. (618.978.9/Р 69)

Книга присвячена одному з найпоширеніших поведінкових розладів дитинства - гіперактивному розладу з дефіцитом уваги. В ній синтезовано сучасні наукові знання та практичний досвід допомоги дітям із цим розладом. Велику увагу присвячено аналізові сучасних знань щодо природирозладу, його етіології, патогенезу та клінічної картини. Детально висвітлені питання діагностики та терапії - зокрема допомоги батькам дітей із ГРДУ, розглядаються підходи в системі освіти та питання медикаментозної терапії. Книга спростовує поширені міфи щодо цього одного з найбільш досліджених дитячих розладів та пропонує цілісну модель допомоги дітям із ГРДУ та їхнім сім’ям, яка базується на сучасних наукових знаннях. Дану модель представлено з огляду на можливість її інтеграції в українську суспільну реальність - книга відображає також практичний досвід роботи програми для дітей з поведінковими розладами центру розвитку дитини «Коло сім’ї». Книжка призначена для лікарів-педіатрів, дитячих неврологів, дитячих психіатрів, лікарів-психіатрів та загалом усіх, хто цікавиться проблематикою психічного здоров’я дітей, вихованням та навчанням дітей з особливими потребами.

Детальніше...

Внутрішні хвороби [Текст] : національний підручник : у 2-х ч. Ч. 2. Розділи 9-24 / Л. В. Глушко [и др.] ; ред. Л. В. Глушко. - Київ : Медицина, 2019. - 584 с. (616.1/9/В 60)

Національний підручник підготовлено професорсько-викладацьким складом кафедр терапії медичних закладів післядипломної освіти. У ньому наведено сучасні уявлення про захворювання внутрішніх органів, їх епідеміологію та етіопатогенез, класифікації, клінічну картину, діагностику і диференціальну діагностику, профілактику й лікування з урахуванням чинних стандартів та американських, європейських і вітчизняних протоколів з надання медичної допомоги. Уперше в навчальній літературі описано сучасні аспекти організації терапевтичної допомоги в умовах реформування, особливості інтенсивної терапії, паліативної медицини та медицини надзвичайних станів, інфекційних хвороб і фтизіатрії, акцентовано увагу на запобіганні побічній дії лікарських препаратів та немедикаментозних методів лікування, подано методи променевої, ендоскопічної діагностики та радіаційної медицини, розкрито аспекти клінічної імунології, імунопрофілактики і трансплантології, медичної генетики й інформатики, клінічної неврології, психології та протидії насильству в сім’ї, які трапляються у практичній діяльності лікарів-терапевтів широкого профілю. Кожен розділ підручника містить тестові завдання для самоперевірки й контролю засвоєння знань.
Для лікарів-інтернів зі спеціальності «Внутрішні хвороби», а також для студентів старших курсів медичних університетів і клінічних ординаторів, резидентів, слухачів закладів післядипломної освіти, лікарів-практиків терапевтичного профілю.

Детальніше...

Внутрішні хвороби [Текст] : національний підручник : у 2-х ч. Ч. 1. Розділи 1-8 / Л. В. Глушко [и др.] ; ред. Л. В. Глушко. - Київ : Медицина, 2019. - 680 с. (616.1/9/В 60)

Національний підручник підготовлено професорсько-викладацьким складом кафедр терапії медичних закладів післядипломної освіти. У ньому наведено сучасні уявлення про захворювання внутрішніх органів, їх епідеміологію та етіопатогенез, класифікації, клінічну картину, діагностику і диференціальну діагностику, профілактику й лікування з урахуванням чинних стандартів та американських, європейських і вітчизняних протоколів з надання медичної допомоги. Уперше в навчальній літературі описано сучасні аспекти організації терапевтичної допомоги в умовах реформування, особливості інтенсивної терапії, паліативної медицини та медицини надзвичайних станів, інфекційних хвороб і фтизіатрії, акцентовано увагу на запобіганні побічній дії лікарських препаратів та немедикаментозних методів лікування, подано методи променевої, ендоскопічної діагностики та радіаційної медицини, розкрито аспекти клінічної імунології, імунопрофілактики і трансплантології, медичної генетики й інформатики, клінічної неврології, психології та протидії насильству в сім’ї, які трапляються у практичній діяльності лікарів-терапевтів широкого профілю. Кожен розділ підручника містить тестові завдання для самоперевірки й контролю засвоєння знань.
Для лікарів-інтернів зі спеціальності «Внутрішні хвороби», а також для студентів старших курсів медичних університетів і клінічних ординаторів, резидентів, слухачів закладів післядипломної освіти, лікарів-практиків терапевтичного профілю.

Детальніше...

Журавльова, Л. В. Актуальні підходи до лікування хворих на цукровий діабет [Текст] : навчальний посібник / Л. В. Журавльова, О. М. Кривоносова. - Київ : Медкнига, 2019. - 144 с. (616.4/Ж 91)

У навчальному посібнику наводяться сучасні принципи та методи лікування ЦД як 1-го, так і 2-го типів, гестаційного ЦД, ЦД у дітей і підлітків. Велику увагу приділено харчуванню та фізичній активності хворих на ЦД 1-го і 2-го типів. Даний посібник має бути корисним як для використання в навчальному процесі студентів і лікарів-інтернів, так і в практичній діяльності ендокринологів, сімейних лікарів.

Детальніше...

Нейрохірургія [Текст] : навчальний посібник / В. О. П'ятикоп [и др.] ; ред. В. О. П'ятикоп. - Київ : ВСВ "Медицина", 2019. - 152 с. (617.48/Н 46)

Навчальний посібник складено відповідно до навчальної програми з діагностики і лікування пацієнтів із неврологічними захворюваннями головного й спинного мозку, хребта та його структур, периферійних нервів. У виданні використано сучасні європейські й американські протоколи ведення таких хворих. До кожного розділу подано список рекомендованої літератури.
Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, курсантів інститутів післядипломної освіти, резидентів, лікарів-практиків.

Детальніше...

Марушко, Ю. В. Маніпуляції в педіатрії (показання та техніка виконання) [Текст] : навчальний посібник / Ю. В. Марушко, Т. В. Гищак, Ю. І. Тодика. - Київ : ВСВ "Медицина", 2019. - 144 с. : ил. (618.94/М 29)

У навчальному посібнику наведено маніпуляції відповідно до Типової програми з педіатрії для студентів та лікарів-інтернів, які навчаються за спеціальністю “Педіатрія”, “Лікувальна справа”. Розглянуто техніку виконання штучного дихання і непрямого масажу серця, плевральної пункції, проведення і реєстрацію ЕКГ, промивання шлунка й кишок, вимірювання артеріального тиску, катетеризацію сечового міхура м’яким зондом, пальцеве дослідження прямої кишки, спинення зовнішніх кровотеч. Наведено визначення групи крові, резус-належності дитини за цоліклонами, переливання компонентів крові й кровозамінників, ін’єкції лікарських речовин. Особливу увагу приділено таким маніпуляціям, як первинний туалет новонародженої дитини, проведення інгаляції, пульсоксиметрії, люмбальної пункції. Опис маніпуляції є чітким, ілюстрованим, із визначенням показань, техніки виконання. Під час підготовки матеріалів використовувалися протоколи та накази МОЗ України, міжнародні стандарти.
Посібник рекомендований для педіатрів, курсантів циклів підвищення кваліфікації, лікарів-інтернів та студентів старших курсів медичних закладів вищої освіти.

Детальніше...

Бабінець, Л. С. Захворювання органів дихання в сімейній медицині [Текст] : навчальний посібник / Л. С. Бабінець, І. О. Боровик, Л. В. Андріюк. - Київ : ВСВ "Медицина", 2019. - 312 с. (616.2/Б 12)

У навчальному посібнику матеріал подано системно, наведено короткі відомості щодо основ пропедевтики захворювань органів дихання, описано синдроми і найпоширеніші захворювання дихальної системи, міжнародні алгоритми ведення таких пацієнтів, а також рекомендації щодо медикаментозної та немедикаментозної їх реабілітації. Особливістю видання є включення до його контенту рекомендацій фінського медично-наукового товариства Duodecim Medical Publications Ltd, яке спеціалізується на комплексних рішеннях у сфері доказової медицини.
Для широкого кола фахівців первинної медичної допомоги (лікарів загальної практики — сімейних лікарів, дільничних терапевтів і педіатрів), а також лікарів інших медичних спеціальностей — терапевтів, пульмонологів, які практикують у галузі амбулаторної терапії та пульмонології, студентів-медиків старших курсів, лікарів-інтернів, а також усіх, хто потребує підвищення кваліфікації у сфері ведення пацієнтів із захворюваннями дихальної системи на основі як класичних, так і останніх сучасних вітчизняних і міжнародних рекомендацій.

Детальніше...

Иоселиани, Д. Г. Коронарное стентирование и стенты [Текст] : монография / Д. Г. Иоселиани, Д. А. Асадов, А. М. Бабунашвили. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 256 с. : ил. (617.412/И 75)

Издание посвящено самому прогрессивному методу лечения ишемической болезни сердца - стентированию его венечных сосудов. В начале книги изложена краткая история становления и развития этого направления. Освещен широкий круг вопросов, начиная от показаний и противопоказаний до самой техники стентирования, оценки ее результатов и прогноза. Особое место занимает описание стентов, имевшихся ранее и имеющихся в настоящее время на вооружении у специалистов. Предназначено широкому кругу медиков: от узких профессионалов-кардиологов до семейных врачей.

Детальніше...