Дата надходження: 25 березня 2021 р.

У посібнику розглядаються різнопланові аспекти клінічної психології як окремої галузі психологічного знання: норма та патологія психічної діяльності, розлади психічних процесів, станів, властивостей, основні синдроми психічних розладів та їх симптомокомплекси в онтогенезі. Посібник адресований психологам-практикам, викладачам, а такожстудентам, які навчаються за напрямом професійної підготовки 053 «Психологія».

ЗМІСТ

Модуль 1. Вступ до клінічної психології                                                                                    

Розділ 1. Клінічна психологія як галузь психологічної науки і навчальний предмет. Психолог у клініці          

Тема 1. Предмет клінічної психології та професійної діяльності клінічного психолога     

 • Предмет клінічної психології та її завдання
 • Історія виникнення клінічної психології
 • Методи клінічної психології
 • Діяльність клінічного психолога

Тема 2. Клінічні прояви психічної норми та патології. Дизонтогенез

 • Клінічні аспекти психічної норми та патології
 • Здоров'я та хвороба як основні форми життя
 • Порушення психічного розвитку

Завдання для тематичного контролю і самоконтролю                                                          

Список літератури                                                                                                                  

Модуль 2. Патопсихологія                                                                                                        

Розділ 2.Патопсихологія                                                                                     

Тема 3. Основні форми порушень пізнавальних психічних процесів                                 

 • Розлади сенсорної сфери
 • Розлади пам’яті та уваги
 • Порушення мислення

Тема 4. Патологія психічних процесів                                                                                 

 • Патологія емоцій
 • Розлади волі
 • Порушення самосвідомості

Тема 5. Розлади особистості                                                                                                

 • Чинники розладів особистості
 • Розлади особистості та їх класифікація

Модуль 3. Основні психічні захворювання.

Психічні розлади в онтогенезі                                                                                

Розділ 3. Основні психічні захворювання. Психічні розлади в онтогенезі          

Тема 6. Психічні захворювання та їх патопсихологічні синдроми                                     

 • Шизофренічний синдром
 • Афективно-ендогенний синдром
 • Форми інтелектуального дефекту:деменція, олігофренічний синдром                                                                    
 • Психогенні розлади
 • Психогенно-психотичний синдром
 • Психогенно-невротичний синдром
 • Посттравматичний стресовий розлад

Тема 7. Психічні розлади в онтогенезі                                                                               

 • Психічні розлади в дитячому віці
 • Психічна депривація
 • Затримка психічного розвитку
 • Синдром раннього дитячого аутизму
 • Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю
 • Неврози в дітей
 • Розлади в підлітково-юнацькому періоді
 • Вікові психічні зміни, психічні розлади, характерні для літнього і старечого віку                                                                           

Завдання для тематичного контролю та самоконтролю                                                      

Список літератури                                                                                                                

Ключ до тестових завдань                                                                                                    

Список літератури                                                                                                                

Глосарій