Автори: Команда під керівництвом Гайструк Наталії Анатоліївни

 

Тактика збереження, зміцнення та відновлення психоемоційного здоров’я людини передбачає створення та адаптування методів діагностики під сучасність проблематики у реаліях пандемії COVID-19. Оскільки вірус SARS-CoV-2 впливає на вищу нервову систему та спричиняє розвиток постковідних ускладнень психоемоційної сфери, тому авторською командою під керівництвом професора Гайструк Н.А. було розроблено авторські методи скринінгу тривожно депресивних розладів (авторські анкети), що мають великий практичний потенціал. Опитувальник на виявлення рівня тривоги у спортсменів під час пандемії COVID-19 – призначений для скринінгового обстеження людей, що займаються різними видами спорту на наявність та рівень вираженості ознак тривожно – депресивних розладів.

Оскільки поширення COVID – 19 має глобалізований характер, ефективність протидії залежить від об’єднання різних країн. Таким свідомим методом взаємодії даний авторський скринінговий опитувальник був адаптований та переведений на грузинську, польську, молдовську, французьку та італійську мови. Використання віртуального Інтернет доступу допомогло дистанційно поширювати опитувальник, що дало можливість охопити більшу кількість населення по всьому світі та зменшити ризики безпосереднього контакту з потенційними носіями вірусу.

СКРИНІНГ ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

Опитувальник українською мовою

Опитувальник грузинською мовою

Опитувальник італійською мовою

Опитувальник польською мовою