Дата надходження: 11 грудня 2020 р.

У підручнику висвітлено історію терапевтичної стоматології, розглянуто питання анатомічної, гістологічної будови зубів та слизової оболонки ротової порожнини, наведено дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів зубів; методи препарування та пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів. Видання доповнено новими відомостями щодо використання сучасної техніки, інструментарію, а також описано нові методики й матеріали для пломбування каналів, реставрації зубів і відновлення анатомічної функціональної коронки зуба. Для студентів стоматологічних факультетів медичних закладів вищої освіти.

ЗМІСТ

Розділ 1. Історія розвитку стоматології

Стародавній Близький Схід
Античний світ
Середньовіччя

Розділ 2. Анатомічна будова постійних зубів
Розділ 3. Гістологічна будова твердих тканин зубів, пульпи, періодонта і слизової оболонки порожнини рота

Емаль
Дентин
Цемент
Пульпа зуба
Періодонт
Фізіологічні властивості твердих тканин зубів

Розділ 4. Розвиток зубів

Формування коронки зуба
Формування кореня зуба
Прорізування зуба
Формування постійних зубів

Розділ 5. Анатомо-фізіологічні та гістологічні особливості слизової оболонки порожнини рота

Анатомічні особливості окремих ділянок слизової оболонки порожнини рота
Гістологічні особливості будови слизової оболонки порожнини рота 

Особливості гістологічної будови окремих ділянок слизової оболонки
Фізіологічні особливості слизової оболонки ротової порожнини

Розділ 6. Ротова рідина (слина)

Властивості і склад слини 
Функції слини

Розділ 7. Мікробна флора порожнини рота в нормі 
Розділ 8. Організація та обладнання стоматологічного кабінету
Розділ 9. Пломбувальні матеріали

Постійні пломбувальні матеріали 

Цементи 
Металеві пломбувальні матеріали
Полімерні пломбувальні матеріали
Основні фізико-механічні властивості композиційних матеріалів
Компомери
Вкладки  

Тимчасові пломбувальні матеріали 
Матеріали для ізолювальних прокладок
Лікувальні пломбувальні матеріали
Пломбувальні матеріали для заповнення кореневих каналів зубів

Розділ 10. Препарування каріозних порожнин

Елементи сформованої каріозної порожнини   
Етапи препарування каріозної порожнини  
Препарування каріозних порожнин різних класів
Варіанти препарування каріозних порожнин 
Особливості препарування каріозних порожнин залежно від виду пломбувальних матеріалів 
Особливості препарування каріозних порожнин у разі пломбування композиційним матеріалом

Розділ 11. Пломбування каріозних порожнин

Помилки й ускладнення, що виникають під час застосування
композиційних матеріалів

Розділ 12. Ендодонтія

Ендодонтичні інструменти 

Підготовка ендодонтичних інструментів до клінічного застосування
Ендодонтичні наконечники 

Методи ендодонтичного лікування зубів 

Етапи лікування пульпіту різними методами  
Антисептики 
Галогенумісні засоби  
Антибактеріальні препарати   
Препарати кальцію гідроксиду  
Протеолітичні ферменти 
Сорбенти 
Комбіновані пасти

Пломбування кореневих каналів  

Способи пломбування кореневого каналу  
Відновлення коронок зубів після ендодонтичного лікування   
Помилки та ускладнення при проведенні ендодонтичного лікування 

Висновок

Тести для самостійного контролю

Література