Дата надходження: 11 грудня 2020 р.

У навчальному посібнику представлено основні розділи загальної психології та психології спілкування. Розглянуто методологічні проблеми психології, її предмет та основні завдання, історію становлення психологічної думки на класичному, некласичному і постнекласичному етапах розвитку. Викладено актуальні проблеми сучасної психології, концептуальні лінії провідних напрямів психології, основоположні ідеї теорій особистості, а також особливості пізнавальної, мотиваційної та емоційної сфер особистості, її темпераменту, характеру, здібностей. Значну увагу приділено виробленню практичних навичок і вдосконаленню професійних умінь студентів у вирішенні проблемних ситуацій та розв’язанні задач.
Для студентів медичних училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства, а також для вищих медичних навчальних закладів.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Основи психології

Психологія як наука. Предмет і завдання психології

Методологія психології. Методи і методики

Провідні напрями психології

Психологія особистості

Пізнавальна сфера особистості

Емоційна сфера особистості

Темперамент. Характер. Здібності

Категорія діяльності в психології

Розділ 2. Міжособове спілкування

Спілкування. Види спілкування. Соціальна перцепція

Ділове спілкування

Конфлікти та способи їх вирішення

Тести для самоконтролю

Список літератури

Предметний покажчик