Дата надходження: 11 грудня 2020 р.

Навчальний посібник призначено для засвоєння навчального матеріалу з на­дання невідкладної допомоги дітям. Розглянуто основні невідкладні стани в пе­діатрії в аспекті етіопатогенезу, клінічної картини, діагностики та лікування.
Матеріали посібника підготовлено на основі сучасних клінічних рекомен­дацій, затверджених у країнах Європейського Союзу, США, Канади, що є од­ним із важливих шляхів упровадження доказової медицини в Україні. Також використано накази МОЗ України згідно з протокольним нозологічним підхо­дом у терапії невідкладних станів.
Для студентів старших курсів, лікарів-інтернів медичних закладів вищої освіти, педіатрів та лікарів загальної практики — сімейних лікарів.

ЗМІСТ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ПЕРЕДМОВА   

СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВА РЕАНІМАЦІЯ В ДІТЕЙ  

ГОСТРА ДИХАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ 

Асфіксія новонароджених  

Стеноз підзв’язкового простору      

Бронхіальна астма

ГОСТРІ ПОРУШЕННЯ КРОВООБІГУ 

Гостра серцева недостатність   

Аритмії  

Непритомність 

Колапс 

Гіпертензивний криз    

ШОК 

Геморагічний шок

Інфекційно-токсичний шок 

КОМА

Діабетична кетоацидотична кома   

Гіперосмолярна некетоацидотична кома   

Гіпоглікемічна кома 

ТОКСИКОЗ    

Гіпертермії   

Судоми 

Токсикоексикоз   

АЛЕРГІЙНІ РЕАКЦІЇ    

Набряк Квінке 

Анафілактичний шок  

ГОСТРА НАДНИРКОВА, НИРКОВА, ПЕЧІНКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ

Гостра надниркова недостатність      

Гостра ниркова недостатність          

Гостра печінкова недостатність    

ДІЯ ЗОВНІШНІХ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЧИННИКІВ   

Тепловий удар 

Переохолодження організму

Утоплення   

Електротравма 

Опіки   

Гострі отруєння  

БУЛЬОЗНИЙ ЕПІДЕРМОЛІЗ 

ПАЛІАТИВНА МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ БОЛЮ ТА ЗНЕБОЛЮВАННЯ В ДІТЕЙ 

ДОДАТКИ

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

ЛІТЕРАТУРА