Дата надходження: 11 грудня 2020 р.

У навчальному посібнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші невідкладні стани, які можуть ускладнювати перебіг інфекційних хвороб. Наведено їх визначення, актуальність, етіологію, патогенез, клінічні прояви й основні діагностичні ознаки, лікування, у тому числі алгоритми надання невідкладної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах. Особливу увагу приділено шоку (інфекційно-токсичному, гіповолемічному, анафілактичному), гострій печінковій недостатності, набряку—набуханню головного мозку, синдрому ендогенної інтоксикації, наданню невідкладної допомоги при дифтерії, ботулізмі.
Використано матеріали ВООЗ, дані вітчизняних і зарубіжних публікацій, клінічні протоколи надання медичної допомоги МОЗ України. Матеріал викладено на сучасному науковому рівні, адаптовано до нових навчальних програм.
Для студентів студентів вищих медичних навчальних закладівї, лікарів-інтернів, курсантів післядипломної освіти, практичних лікарів

ЗМІСТ

Список умовних скорочень

Передмова

Інфекційно-токсичний шок

Гіповолемічний (дегідратаційний) шок

Анафілактичний шок

Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові

Гострий респіраторний дистрес-синдром

Гостра дихальна недостатність

Гостра ниркова недостатність

Гостра печінкова недостатність

Гостра наднирковозалозова недостатність

Набряк—набухання головного мозку

Синдром ендогенної інтоксикації

Список літератури

Предметний покажчик