Дата надходження: 11 грудня 2020 р.

У навчальному виданні представлені сучасні уявлення про лабораторну діагностику туберкульозу з урахуванням досягнень провідних міжнародних експертів. Наводяться матеріали щодо організації роботи лабораторії, підготовки персоналу, вимоги до приміщення лабораторії, оснащення, забезпечення належного рівня біологічної безпеки та безпеки праці, контролю якості роботи лабораторії. Розглядаються культуральні методи дослідження на щільних та рідких живильних середовищах, процедури приймання, реєстрації та оброблення діагностичного матеріалу, мікроскопія зразків матеріалу, техніка посіву, інкубація, облік результатів, диференціація та ідентифікація мікобактерій. Наводяться методи визначення чутливості мікобактерій до медикаментозних препаратів та контроль якості цих досліджень. Книга містить додатки, а також кольорову вклейку, що ілюструє текстовий матеріал.
Для організаторів і фахівців бактеріологічних лабораторій закладів протитуберкульозної служби України, студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-фтизіатрів, наукових і педагогічних працівників, які займаються проблемами діагностики і лікування хворих на туберкульоз.

ЗМІСТ

Розділ 1. Вимоги до влаштування бактеріологічної лабораторії з діагностики туберкульозу

1.1. Вимоги до приміщення бактеріологічної лабораторії

1.2. Розміщення приладів та обладнання в лабораторії

1.3. Основне обладнання та прилади

Розділ 2. Вимоги до забезпечення біологічної безпеки та безпеки праці в бактеріологічній лабораторії протитуберкульозної служби

2.1. Шляхи поширення туберкульозної інфекції

2.2. Класифікація лабораторій, у яких проводять діагностику туберкульозу

2.3. Заходи щодо запобігання ризику внутрішньолабораторного зараження

2.4. Методи знезараження об’єктів

2.5. Робота з відходами у лабораторіях, у яких працюють зі збудником туберкульозу

2.6. Обладнання, спецодяг, засоби індивідуального захисту для забезпечення безпеки

2.7. Заходи у разі надзвичайної ситуації в лабораторії

Розділ 3. Деякі біологічні особливості бактерій роду Mycobacterium

Розділ 4. Діагностичний матеріал для дослідження на туберкульоз

4.1. Організація збирання діагностичного матеріалу

4.2. Контейнери для збирання діагностичного матеріалу

4.3. Види діагностичного матеріалу

4.4. Зберігання і транспортування матеріалу

4.5. Прийом та реєстрація матеріалу

4.6. Оцінювання об’єму та якості матеріалу, що надійшов

Розділ 5. Діагностичний матеріал для дослідження на туберкульоз

5.1. Приготування мазків

5.2. Забарвлення мазків за методом Ціля—Нільсена

5.3. Налаштування мікроскопа і методика дослідження препаратів

5.4. Облік та інтерпретація результатів мікроскопії за методом Ціля—Нільсена

5.5. Реєстрація результатів дослідження

5.6. Забарвлення мазків флуорохромними барвниками

5.7. Облік результатів при забарвленні флуорохромними барвниками

5.8. Внутрішній контроль якості мікроскопічного дослідження на кислотостійкі бактерії

Розділ 6. Оброблення діагностичного матеріалу, деконтамінація та концентрація зразків

6.1. Стандартні методи розрідження та деконтамінації

6.1.1. Оброблення мокротиння

6.1.2. Оброблення інших видів діагностичного матеріалу

6.2. Внутрішньолабораторний контроль якості деконтамінації

Розділ 7. Живильні середовища, посіви і культивування

7.1. Характеристика живильних середовищ

7.2. Приготування щільних живильних середовищ для культивування мікобактерій

7.3. Внутрішньолабораторний контроль якості щільних живильних середовищ

7.4. Техніка посіву та інкубації на щільному середовищі

7.5. Оцінювання та облік результатів посівів діагностичного матеріалу на щільному середовищі

7.6. Дослідження з використанням рідких живильних середовищ

7.6.1. Автоматичні та напівавтоматичні аналізатори

7.6.2. Основні принципи культивування мікобактерій на рідких живильних середовищах

7.6.3. Автоматизована система BACTEC MGIT 960

Розділ 8. Диференціація мікобактерій туберкульозного комплексу, видова ідентифікація мікобактерій

8.1. Попередня (родова) ідентифікація комплексу M. tuberculosis

8.2. Диференціація M. tuberculosis complex  від нетуберкульозних мікобактерій

8.3. Видова ідентифікація мікобактерій туберкульозного комплексу

8.4. Ключові тести і схеми ідентифікації мікобактерій

8.5. Внутрішньолабораторний контроль якості попередньої ідентифікації та визначення виду мікобактерій

8.6. Імунохроматографічна ідентифікація комплексу M. tuberculosis

8.7. Молекулярно-генетична ідентифікація мікобактерій

8.8. Збереження виділених штамів мікобактерій

Розділ 9. Дослідження з визначення медикаментозної чутливості мікобактерій туберкульозу

9.1. Основні поняття

9.2. Механізми розвитку стійкості мікобактерій до медикаментозних препаратів

9.3. Організація досліджень визначення медикаментозної чутливості мікобактерій до протитуберкульозних препаратів

9.4. Методи визначення медикаментозної чутливості мікобактерій

9.4.1. Метод пропорцій на щільному середовищі Левенштейна—Єнсена (модифікований метод Канетті)

9.4.2. Непрямий метод абсолютних концентрацій на щільному середовищі Левенштейна—Єнсена

9.4.3. Дослідження медикаментозної чутливості M. tuberculosis у системі ВАСТЕС MGIT 960

9.4.4. Альтернативні методи

9.4.5. Контроль якості досліджень з визначення медикаментозної чутливості M. tuberculosis

9.4.6. Реєстрація бактеріологічних досліджень та їх результатів

Розділ 10. Молекулярно-генетичні методи діагностики туберкульозу

10.1. Загальні положення

10.2. Молекулярно-генетичні методи визначення медикаментозної чутливості М. tuberculosis

10.3. Порядок застосування молекулярно-генетичних методів у лабораторіях з діагностики туберкульозу

10.3.1. Організація та здійснення комплексного дослідження матеріалу із застосуванням системи GeneXpert MTB/RIF (GeneXpert MTB/RIF ULTRA)

10.3.2. Організація та здійснення комплексного дослідження матеріалу з використанням ПЛР з детекцією методом гібридизації на стрипах з типоспецифічними зондами

10.3.3. Формулювання відповіді про результат дослідження при використанні молекулярно-генетичних систем

10.3.4. Аналіз дискордантних результатів

10.3.5. Заходи безпеки

Розділ 11. Забезпечення якості досліджень у бактеріологічній лабораторії ПТС

11.1. Основні вимоги до організації внутрішнього контролю якості досліджень у бактеріологічних лабораторіях ПТС України

11.2. Контроль якості на долабораторному етапі

11.3. Внутрішній контроль якості бактеріоскопічних досліджень

11.4. Внутрішній контроль якості бактеріологічних досліджень

11.5. Внутрішній контроль якості попередньої ідентифікації та визначення виду мікобактерій

11.6. Контроль якості реагентів для первинного посіву в системі ВАСТЕС MGIT

11.7. Контроль якості лабораторних процедур при дослідженні в системі ВАСТЕС MGIT 960

11.8. Внутрішній контроль якості передпосівного оброблення біологічного матеріалу

11.9. Внутрішній контроль якості ідентифікації виділених культур імунохроматографічними смужками

11.10. Внутрішній контроль якості визначення медикаментозної чутливості M. tuberculosis

11.11. Облік та видача результатів бактеріологічного дослідження

11.12. Аналіз результатів бактеріологічного дослідження

11.13. Внутрішній контроль якості молекулярно-генетичних досліджень на туберкульоз

11.14. Внутрішній контроль якості досліджень при використанні картриджів Xpert MTB/RIF

11.15. Контроль якості досліджень при використанні ПЛР із детекцією методом гібридизації з типоспецифічними зондами (лінійний зонд-аналіз)

Розділ 12. Зовнішнє оцінювання якості досліджень

12.1. Зовнішнє оцінювання якості бактеріоскопічних досліджень

12.2. Зовнішнє оцінювання якості бактеріологічних досліджень

12.3. Зовнішній контроль якості молекулярно-генетичних досліджень

Розділ 13. Удосконалення якості лабораторних досліджень на туберкульоз

Додатки

Додаток 1. Бактеріологічна ідентифікація нетуберкульозних мікобактерій

Додаток 2. Видова ідентифікація нетуберкульозних мікобактерій
за допомогою молекулярно-генетичного методу

Додаток 3. Рекомендації до структури Настанови з якості

Додаток 4. Вимоги щодо обслуговування обладнання лабораторії

Додаток 5. Мінімальний набір тест-штамів для контролю якості живильних середовищ і лабораторних процедур (залежно від видів досліджень, на які атестована лабораторія)

Рекомендована література

Кольорові ілюстрації до текстової частини (кольорова вклейка, розміщена після с. 256)