Дата надходження: 11 грудня 2020 р.

У навчальному посібнику розглянуто питання захисту організму від гострого та хронічного іонізувального опромінення. Проаналізовано проблеми, пов’язані із застосуванням протипроменевих хімічних засобів, а також продуктів природного походження як засобів, що підвищують радіостійкість орга­нізму як у непридатних екологічних умовах, так і під час променевої терапії. Особливу увагу приділено сучасній концепції радіозахисного харчування. Посібник розроблено відповідно до програми з навчальних дисциплін «Радіаційна медицина» і «Радіологія». Для лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, студентів медичних закладів вищої освіти.

ЗМІСТ

Список умовних скорочень
Вступ
Розділ 1. Біологічна дія іонізувального випромінювання
Розділ 2. Чинники, що впливають на радіаційне пошкодження
Розділ 3. Відомості з історії радіопротекторів
Розділ 4. Класифікація радіозахисних засобів
Розділ 5. Основні методи оцінювання ефективності радіопротекторів
Розділ 6. Механізм дії радіопротекторів
Розділ 7. Сірковмісні радіопротектори
Розділ 8. Аміни
Розділ 9. Антибіотики
Розділ 10. Біологічна роль меланінових пігментів
Розділ 11. Антиоксиданти

11.1. Аскорбінова кислота

11.2. Біофлавоноїди (поліфеноли, вітамін Р)

11.3. Ретинол (вітамін А)

11.4. Каротиноїди

11.5. α-Токоферол (вітамін Е)

11.6. Селен

Розділ 12. Фітоадаптогени
Розділ 13. Застосування радіозахисних засобів під час променевої терапії
Розділ 14. Виведення радіонуклідів з організму
Розділ 15. Сучасна концепція радіозахисного харчування
Висновки
Додаток
Тлумачення термінів
Список літератури