НАЗВА ВИДАННЯ              

 2021  

 2022    

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ          
   
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 1 - 2
1 - 2
МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ 1/3,5/6
1 - 4
     
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ І РЕАНІМАТОЛОГІЯ    
1 - 4
1 - 3
МЕДИЦИНА БОЛЮ                                                         електр. журнал 1 - 4 
1 - 2 
КЛІНІЧНА АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ          електр. журнал 1  
ПЕРІОПЕРАЦІЙНА МЕДИЦИНА                                          1 - 2
1
     
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ    
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ 1 - 4
1 - 4
СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ 1 - 6
1 - 6
     
ГЕМАТОЛОГІЯ    
ГЕМАТОЛОГИЯ. ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ. Восточная Европа      електр. журнал
1 - 4  1 - 4
     
ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА  ВЕНЕРОЛОГІЯ    
ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ 1 - 4
1 - 4
УКРАЇНСЬКИЙ Ж-Л ДЕРМАТОЛОГІЇ, ВЕНЕРОЛОГІЇ 1 - 4
1 - 4 
     
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ    
ДІАБЕТ, ОЖИРІННЯ, МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ 1 - 6
1 - 6
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ                                                        електр. журнал 1 - 4  1 - 4 
КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ ТА ЕНДОКРИННА ХІРУРГІЯ      
1 - 4
1 - 4
МІЖНАРОДНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 8
1 - 8
ОЖИРЕНИЕ И МЕТАБОЛИЗМ                                         електр. журнал 1 - 3
 
ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ 1 - 3 
1 - 4 
РЕПРОДУКТИВНА  ЕНДОКРИНОЛОГІЯ 1 - 6
1 - 4 
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДИТЯЧОЇ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ 1 - 4
1 - 4
     
ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ    
АСТМА ТА АЛЕРГІЯ 1 - 4
1 - 4
КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ, АЛЕРГОЛОГІЯ, ІНФЕКТОЛОГІЯ 1 - 8
1 - 3
     
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ    
АКТУАЛЬНА ІНФЕКТОЛОГІЯ 1 - 6
1
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ 1 - 4 
1 - 2
     
КАРДІОЛОГІЯ    
АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ                                                електр. журнал 1 - 2   
АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ                         
1 - 6 1
ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ                                                електр. журнал 1 - 4
 
КАРДИОЛОГИЯ 1 - 9
 
КАРДІОХІРУРГІЯ ТА ІНТЕРВЕНЦІЙНА КАРДІОЛОГІЯ 1 - 4
 
РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ                     електр. журнал 1 - 9
 
УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1 - 3
 
     
ЛАБОРАТОРНА СПРАВА    
ЛАБОРАТОРНА СПРАВА 7 - 12
1 - 12
     
НЕВРОЛОГІЯ І ПСИХІАТРІЯ    
НЕЙРО NEWS 1 - 10
1 - 8
МІЖНАРОДНИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 8
1 - 7
УКРАЇНСЬКИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1 - 4
1 - 4
     
НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА    
МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 1 - 6
1 - 7
     
ОНКОЛОГІЯ    
КЛІНІЧНА ОНКОЛОГІЯ                                                    електр. журнал 1 - 4 
1 - 2
ОНКОЛОГІЯ                                                                  електр. журнал 1 - 4   1 - 3
     
ОРГАНІЗАЦІЯ  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я    
ВІСНИК СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 1 - 4
1 - 3 
ЖУРНАЛ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ 1 - 6
1 - 6
ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ДИРЕКТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 1 - 12
1 - 6
ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ 1 - 12
1 - 12
УКРАЇНА. ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ                                             електр. журнал 1 - 4 1 - 3
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 1 - 12
1 - 12
     
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ    
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ 1 - 6
1 - 5
     
ОФТАЛЬМОЛОГІЯ    
АРХІВ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ УКРАЇНИ                                електр. журнал 1 - 3
1 - 3
ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 4 - 6 1 - 3
     
ПЕДІАТРІЯ    
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 1 - 2 1 - 2
ДИТЯЧИЙ ЛІКАР 1 - 4 
1 - 3
ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ 1 - 8
1 - 8
НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА 1 - 4
1 - 3
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ 1 - 4
1 - 3 
СУЧАСНА  ПЕДІАТРІЯ 1 - 8
1 - 6
     
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ    
УКРАЇНСЬКИЙ ПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 4
1 - 4
     
РЕВМАТОЛОГІЯ    
УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 4 1 - 2
     
РЕНТГЕНОЛОГІЯ ТА РАДІОЛОГІЯ    
УКРАЇНСЬКИЙ РАДІОЛОГІЧНИЙ  ТА ОНКОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1 - 4
1 - 3 
     
СЕСТРИНСЬКА СПРАВА    
ДОВІДНИК ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 1 - 12
1 - 12
ЖУРНАЛ ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 1 - 12
1 - 12
МЕДСЕСТРИНСТВО 1 - 2
1 - 2
     
СІМЕЙНА МЕДИЦИНА    
СІМЕЙНА МЕДИЦИНА 1 - 6
1 - 2
     
СТОМАТОЛОГІЯ    
ДЕНТ АРТ 1 - 4 
КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ                                             електр. журнал 1 - 4 
1 - 3
НОВИНИ СТОМАТОЛОГІЇ 1 - 2
 
     
ТЕРАПІЯ    
ЛІКАРСЬКА СПРАВА 1 - 6
1 - 6
МИСТЕЦТВО ЛІКУВАННЯ 1 - 9
1 - 5
ПРАКТИКУЮЧИЙ ЛІКАР 1 - 4 
1 - 4
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ Ж-Л 1 - 4
1 - 2
     
ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ    
БІЛЬ. СУСТАВИ. ХРЕБЕТ 1 - 4
1 - 4
ВІСНИК ОРТОПЕДІЇ,ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ 1 - 4
1 - 3
ОРТОПЕДІЯ,ТРАВМАТОЛОГІЯ та ПРОТЕЗУВАННЯ 1 - 3   1 - 2
ТРАВМА                                                                   
1 - 6
1 - 5
     
УРОЛОГІЯ ТА НЕФРОЛОГІЯ    
НИРКИ                                                           
1 - 4
1 - 4
УКРАЇНСЬКИЙ Ж-Л НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ 1 - 3 
1 - 4 
УРОЛОГІЯ                                                     
1 - 4  

     
ФАРМАКОЛОГІЯ    
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ І МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ 1 - 4
1 - 3
ВІСНИК ФАРМАЦІЇ   1 - 2
КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ 1
 
РАЦІОНАЛЬНА ФАРМАКОТЕРАПІЯ 1 - 4
 
СОЦІАЛЬНА ФАРМАЦІЯ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я                        електр. журнал   1 - 3
ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ЛІКАРСЬКА ТОКСИКОЛОГІЯ                     електр. журнал   1 - 3
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ                                              електр. журнал 1 - 6
1 - 4
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЧАСОПИС                          1 - 4

     
ФІЗІОТЕРАПІЯ    
ВОПРОСЫ КУРОРТОЛОГИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ И ЛЕЧ. ФИЗКУЛЬТУРЫ 1 - 6
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА                                                      електр. ж-л    
     
ФТИЗІАТРІЯ    
ТУБЕРКУЛЕЗ И БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 1 - 12
1 - 9
ТУБЕРКУЛЬОЗ. ЛЕГЕНЕВІ ХВОРОБИ. ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ 1 - 4
1 - 4 
     
ХІРУРГІЯ    
АНДРОЛОГИЯ И ГЕНИТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ                         електр. журнал 1 - 4 
1 - 4
КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ 1 - 12
 
УКРАЇНСЬКИЙ НЕЙРОХІРУРГІЧНИЙ Ж-Л                           електр. журнал 1 - 4
1 - 2
ХИРУРГИЯ 1 - 12
 
ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ 1 - 4 1 - 2
ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ 1 - 4
1 - 2
     
МЕДИЧНІ ЖУРНАЛИ РІЗНОЇ ТЕМАТИКИ    
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ                   електр. журнал 1 - 2,4 1
АРХИВЪ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ                                   електр. журнал 1 - 6
1 - 4
АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ                                          електр. журнал 1 1
БІЛЬ. СУГЛОБИ. ХРЕБЕТ 1 - 4 1 - 3
ВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ              електр. журнал
   
ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ                                        електр. журнал    
ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я                                                    електр. журнал 1 - 4
 
ЖУРНАЛ НАЦ. АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ               електр. журнал 1 - 2   
ЖУРНАЛ ОРГАНІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ                 електр. журнал
1 - 4  
ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 6 1 - 2
ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ І ЕКСПЕРИМЕНТ. МЕДИЦИНИ            електр. журнал 1 - 4   
ЗДОРОВ'Я ЧОЛОВІКА 1 - 4
 
КЛИНИЦИСТ                                                                 електр. журнал    
ЛІКИ УКРАЇНИ 1 - 9
1 - 3
ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС 1 - 2   
ЛЬВІВСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ВІСНИК                                       електр. журнал 1 - 2  
МЕДИЧНА ТА КЛІНІЧНА ХІМІЯ                                         електр. журнал   1 - 2  
МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ  Ж-Л 1 - 4 
1 - 2
РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ Ж-Л 1 - 13
 
ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ 1 - 12
 
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС 1 - 6
1 - 3
ФІЗІОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1 - 6
1 - 4 
ФІТОТЕРАПІЯ