ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                         Директор ОНМБ 

Г.В.Берладин

«____»_________2011р.

 

Правила користування обласною науковою

медичною бібліотекою

              

  Загальні положення

   Обласна наукова медична бібліотека - це бібліотечно-інформаційний, культурно-просвітницький та науково-допоміжний соціальний інститут , заклад, що є спільною власністю територіальних  громад області.

   Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави. Користування бібліотекою безкоштовне. Платні послуги можуть надаватись додатково відповідно до чинного законодавства України. Вартість послуг визначається окремим положенням.

 

Права користувачів

 

   Користувачами бібліотечних послуг є: медичні працівники, науковці, викладачі, студенти медичних навчальних закладів і інші категорії читачів, діяльність та інтереси яких пов'язані з медициною та здоров'я людини. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (МБА).

   Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги та інші документи (далі — документи) з бібліотечного фонду, брати участь у читацьких конференціях та інших заходах, що їх проводить бібліотека, та входити до читацьких рад.

   Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами, придбаними в обмеженій кількості і тими, що користуються підвищеним читацьким попитом - 3, 7, 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються для роботи в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі. Користувачі мають право виносити документи за межі абонементу лише якщо вони записані у формулярі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

   Видача додому документів, що користуються підвищеним попитом, здійснюється під грошову заставу, розмір якої визначається бібліотекою. Якщо одержані в бібліотеці під заставу документи не повертаються користувачем у зазначений термін, то грошова застава зараховується на спецрахунок бібліотеки й використовується на придбання чи оправу бібліотечних документів. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо-системний книгообмін.

   Користуватися абонементом мають право працівники державних медичних закладів області , науковці та викладачі учбових медичних закладів, організатори охорони здоров'я, студенти медичного університету та  коледжу мають право одержати документи додому під грошову заставу чи документ, який засвідчує особу,  представники інших навчальних закладів, різних підприємств, організацій та установ, в тому числі приватних, особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування обласної медичної бібліотеки, мають право користуватися тільки її читальними залами.

           

Обов'язки користувачів

 

   Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт, довідку з місця роботи, документ про освіту, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, дають відомості для заповнення реєстраційної картки установленого зразка та читацького формуляра. Відповідно до чинного законодавства, що регулює діяльність бібліотеки та  Закону України «Про захист персональних даних»  на підставі цих даних бібліотека створює базу персональних даних користувачів, яку використовує лише для організації  їх обслуговування. Підписуючи зобов'язання  виконувати «Правила користування бібліотекою» користувачі дають письмову згоду на використання їх персональних даних.

   Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе сам читач. За кожний документ, одержаний на абонементі, читач розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря. Сума застави записується в читацький формуляр та засвідчується підписом бібліотекаря, її повернення підтверджується підписом читача.

   Читач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним, або його копією, чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки вартості документа відповідно до ринкової вартості книг, що діє на момент розрахунку. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

   Читач, який порушує правила користування абонементом, позбавляється права користування ним. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.   

       

Бібліотека зобов'язана:

 

  • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т. ч. й платні;
  • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
  • вивчати інформаційні потреби користувачів та здійснювати оперативне забезпечення інформаційних запитів;
  • брати участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних;
  • забезпечувати високий культурний рівень обслуговування;
  • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів, забезпечуючи рівне право в користуванні бібліотечним фондом;
  • враховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;
  • задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань;
  • створювати читацькі ради;
  • звітувати перед користувачами бібліотеки.