КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЦИКЛІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИХ ЦИКЛІВ , ЦИКЛІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ на 2018 рік

НАУКОВО-МЕДИЧНІ ФОРУМИ у НМАПО імені П. Л. Шупика на 2018 рік

МЕДИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ У 2018 році                                   

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН ФАКУЛЬТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВНМУ ім. М.І.Пирогова на 2018 рік