МЕДИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ У 2019 році  

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЦИКЛІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИХ ЦИКЛІВ , ЦИКЛІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ на 2019 рік