Лист МОЗ України від 11.12.2009р. №08.01 – 51/2625

Роз’яснення щодо Переліку документів, які подаються до вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти 4 рівня акредитації відповідно до пункту 4, 6 та 9 Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між атестаційними циклами, затвердженої наказом МОЗ України від 07.07.2009 року №484.

Для нарахування кількості балів за пунктом 4 Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами, приймаються довідки, в яких вказані теми лекцій, дати проведення, кількість і склад слухачів для яких проводилися лекції (завірена керівництвом та печаткою установи, закладу), ксерокопія публікації у засобах масової інформації.

Для нарахування кількості балів за пунктом 6 Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами, приймаються посвідчення (відповідно до наказу МОЗ України від 22.07.1993 року №100 «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів) », зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.1993 року) та довідки (завірені керівництвом та печаткою установи, закладу).

Зазначаємо, що для проведення корткотривалих курсів інформації та стажування, переривчастих курсів – необхідна наявність ліцензії Міністерства освіти і науки України про надання освітніх послуг закладами та установами, які їх надають відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019.

Семінари на місцевих базах та в регіональних центрах мають проводитися із залученням спеціалістів професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів 4 рівня акредетації та закладів післядипломної освіти відповідно до укладенич угод між навчальними закладами та Управліннями охорони здоров’я. Графік проведення таких семінарів має бути передбачений Планом роботи Управління охорони здоров’я обласної , Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Для нарахування кількості балів за пунктом 9  Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами, які проводилися на території України приймаються виключно:

 1. Сертифікати заходів, які видані учасникам науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів, засідань професійної асоціації, що входять до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які затверджені наказами МОЗ та АМН України, а також наказами та розпорядженнями МОЗ України, МОЗ АР Крим та наказами УОЗ обласних (Київської та Севастопольської міської) державних адміністрацій. Для доповідача подається Програма заходу, що засвідчує його виступ;
 2. Сертифікати, які підписані:
  • Міністром охорони здоров’я України,
  • заступниками Міністра,
  • керівником структурного підрозділу Міністерства охорони здоров’я України, який відповідає за проведення заходу,
  • керівниками Національної академії медичних наук України,
  • керівником вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу або науково-дослідної установи, на базі яких продиться захід;

3. Сертифікати, які підписані:

 • Міністром охорони здоров’я АР Крим,
 • Керівниками управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 • Головним державним санітарним лікарем області, міст Києва та Севастополя (у випадку, якщо регламентований захід проводиться на регіональному рівні);
 1. Пронумеровані сертифікати (номер сертифікату має відповідати номеру у відомості про отримання сертифікату, яка подається в кінці проведенного заходу до закладу, який відповідає за проведення заходу і зберігається протягом 5 років).