19 липня 2017 року  Кабінет Міністрів України затвердив Положення про Національний репозитарій академічних текстів, що дозволить Міністерству освіти та науки  найближчим часом зробити перші кроки для створення та запуску цього ресурсу.

Законодавчо перші цеглини у цю боротьбу було закладено з ухваленням нового Закону «Про вищу освіту» у 2014 році, де у ст. 69 прописано, що виші «здійснюють заходи із запобігання академічного плагіату — оприлюдненню наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворенню опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання».

Національний репозитарій академічних текстів буде складатися з наукових праць, написаних і виданих в Україні. В електронну базу даних увійдуть репозитарії вищих навчальних закладів та інших наукових установ.

Одна з основних функцій сховища - боротьба з плагіатом у наукових працях. У базу вноситимуть академічні тексти наукового, науково-технічного та освітнього характеру, кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти, дисертації. Останні два види робіт як раз дозволять сформувати ту базу даних, яка найбільше необхідна для перевірки на плагіат.

Створення сховища почнеться з систематизації текстів дисертацій, оскільки саме до цих робіт зараз найбільше запитань. У підсумку на ресурсі будуть зібрані освітні та наукові тексти в тому вигляді, в якому вони піддаються обробці, перегляду і порівнянню.

Буде кілька режимів доступу, щонайменше два: відкритий і обмежений, який буде встановлюватися відповідно до чинного законодавства, адже репозиторій буде містити наукові роботи для службового користування, з грифом« секретно , обмежені авторськими правами і подібні.

Самі автори текстів теж отримають доступ до сховища. Вони зможуть розміщувати там свої роботи після проходження відповідної авторизації. Порядок функціонування ресурсу детально регламентовано: протоколи обміну інформацією, питання авторських прав, доступу учасників та інших осіб і т. д.

Перший етап зі створення Національного репозитарію МОН планує завершити до кінця 2017 року.

Другим етапом розробки ресурсу, в 2018-2019 роках, планується створення національної наукометричної системи. В електронну базу будуть потрапляти не всі тексти в повному обсязі. Частина залишаться на локальних серверах, частина буде виходити в друкованому вигляді. Тому в репозитарії передбачено ведення реєстру академічних текстів з описами наукових видань та статей. Цей реєстр і повинен лягти в основу наукометричної бази і визначення індексу цитування.