2019 рік

Січень

13  Образцов Василь Парменович (1849 - 1920), видатний лікар-терапевт, професор, науковець, один із засновників київської терапевтичної школи. Розробив нові методи клінічного обстеження хворого, дослідження захворювань серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту. Першим у світі (разом з своїм учнем М. Д. Стражеском) описав клінічну картину інфаркту (1909) , розробив метод пальпації органів черевної порожнини (прийнятий у світі як метод Образцова). Був головою Київського товариства лікарів. Автор близько 50 наукових праць. ( 170 років від дня народження )

13  Мала Любов Трохимівна (1919 - 2003), видатний український учений, кардіолог і терапевт, академік АМНУ, засновник і директор Інституту терапії, заслужений діяч науки і техніки України, Герой України. Автор понад 700 наукових праць, у т.ч. 24 монографій. Була головним редактоом «Українського терапевтичного журналу». Міжнародним біографічним центром (у Кембриджі) включена у видання «2000 видатних учених ХХ століття». ( 100 років від дня народження ).

16  Парнас  Яків  Оскарович  (1884 - 1949), видатний український та радянський біохімік, академік АМН СРСР, член Німецької академії натуралістів, член-кореспондент  Польської АН, почесний доктор Сорбони та Афінського університету.  Організував і очолив інститут біохімії та медичної хімії АМН СРСР (1944-48); першим у світі почав застосовувати в біохімії ізотопний метод. Автор біля 180 праць, опублікованих шістьма мовами, його підручник з біохімії мав 5 перевидань.  Був репресований, помер  під час допиту в НКВС. (135 років від дня народження).

22  Корсаков  Сергій  Сергійович (1854 - 1900), відомий російський психіатр, професор, один з основоположників нозологічного напрямку в психіатрії. Був директором психіатричної клініки (1899) та одним із засновників  експериментальної психологічної лабораторії в Москві (1886). З його ім'ям пов'язана реформа організації психіатричної допомоги. Важливим внеском в науково-навчальну медичну літературу є його «Курс психіатрії» (3-є видання, 1914). (165 років від дня народження).

25 Москаленко Віталій Федорович (1949) –  член-кореспондент НАМН України, академік, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений лікар України. Автор понад 1000 наукових праць, у тому числі близько 40 монографій, 20 підручників та навчальних посібників, близько 50 довідкових різних видань.

 В.Ф. Москаленко – відомий у світі науковець та дослідник проблем розвитку національних систем охорони здоров’я, нормативно-правового, організаційно- управлінського, фінансового та кадрового забезпечення різних структурно- функціональних його моделей. (70 років від дня народження).

27  Менделеєв Дмитро  Іванович  (1834 – 1907), видатний російський вчений-енциклопедист, хімік. Зробив найбільше від- криття в історії хімії – періодичний закон хімічних елементів (1869). Його іменем названий 101-й хімічний елемент – менделевій. Залишив понад 1500 праць, його книга «Основи хімії» була першим викладом неорганічної хімії. (185 років від дня народження). 

30   Антонович  Володимир  Боніфатійович (1834 – 1908 ), лікар і видатний український історик, археолог, етнограф. Був професором Київського університету (з 1878), член-кореспондентом Російської АН (з 1901). Організував журнал «Киевская старина», читав приватний  курс  історії  України,  створив  київську  школу  істориків. (185 років від дня народження ).

 

Лютий

Всесвітній день боротьби проти раку

Міжнародний день стоматолога

11 Всесвітній день хворого

17 Гамалея Микола Федорович (1859-1949), український, російський та радянський мікробіолог і епідеміолог, академік Академії Наук СРСР, заслужений діяч науки. Заснував та був директором Бактеріологічного інституту в Одесі (1899-1908). Працював над профілактикою тифу, холери та ін. інфекційних захворювань, вперше обґрунтував значення дезінсекції для ліквідації епідемічного виси- пного тифу. Видавав часопис «Гігієна і санітарія»(1910-1913). Був науковим керівником центрального інституту епідеміології і мікробіо- логії в Москві (1930–1938). (160 років від дня народження )

19 Коркушко Олег Васильович (1929), український вчений-терапевт і геронтолог, академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державних премій УРСР та України. Опублікував понад 700 наукових праць, у тому числі 14 монографій. Основними напрямками наукової діяльності є розробка концепції передчасного старіння людини, профілактики та лікування залежної від віку патології, впровадження режимів фізичних навантажень та ін.(90 років від   дня народження )

28  Міжнародний день рідкісних захворювань

Березень

1   Всесвітній день цивільної оборони

1  Субботін Віктор Андрійович (1844 - 1899), доктор медицини, був першим в Україні професором гігієни, заснував першу в Україні самостійну кафедру гігієни. Був одним із засновників Російського Товариства Охорони Народного Здоров'я (1887). Брав активну участь в боротьбі з епідеміями холери та тифів у Києві. Автор посібників з гігієни та понад 40 наукових праць. Створив санітарну організацію в Києві. (175 років від дня народження).

2   Всесвітній день імунітету

2  Високович Володимир Костянтинович (1854 - 1912), доктор медицини, професор патологоанатом, бактеріолог і епідеміолог. Йому належать пріоритетні праці про менінгококову інфекцію та туберкульоз. Одним з перших у світі виготовив вакцину проти черевного тифу. Організовував боротьбу з епідеміями чуми і холери в країні та за кордоном. Був одним із засновників Харківського бактеріологічного інституту. Автор близько 90 наукових праць з патологічної анатомії, бактеріології та епідеміології, половина з них були опубліковані німецькою мовою. ( 165 років від дня народження ).

6   Всесвітній день боротьби з глаукомою.

14   Всесвітній день нирки

14 Ерліх Пауль (1854 - 1915 ), німецький лікар, науковець, бактеріолог, один із засновників імунології та хіміотерапії, лауреат Нобелівської премії по фізіології і медицині (1908). Відомий роботами в галузі гематології, імунології та хіміотерапії. Був засновником наукового хіміотерапевтичного напрямку в мікробіології, ввів термін «хіміотерапія». (165 років від дня народження).

17 Лазаревич  Іван  Павлович   (1829  - 1922), видатний український акушер-гінеколог, професор, засновник школи акушерів і гінекологів. Розвинув акушерську науку як самостійну  галузь медицини; видав підручник по акушерству, опублікував іноземними мовами близько 100 наукових праць, що зробило його ім'я широко відомим у Європі. Зробив першу в Україні оваріотомію, винайшов різноманітні акушерські та гінекологічні інструменти (щипці Лазаревича). Був організатором Повивального інституту (1869) для підготовки акушерок. (190 років від дня народження ).

19 Неговський  Володимир  Олександрович (1909  - 2003 ), видатний радянський патофізіолог, основоположник реаніматології, академік АМН СРСР; організатор  і  керівник лабораторії експериментальної фізіології з оживлення організму АМН СРСР, творець першого в світі науково-дослідного інституту загальної реаніматології (1985). Розробив методи відновлення життєвих функцій організму, що знаходиться в стані агонії або клінічної смерті. Автор понад 10 книг, більше 400 наукових статей. ( 110 років від дня народження ).

21   Всесвітній день людей із синдромом Дауна.

21   Всесвітній день Землі.

22   Всесвітній день води.

24   Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз.

27   День нефролога.

Квітень

2  Всесвітній день поширення інформації щодо проблем аутизму.

7  Всесвітній день Здоров’я.

8  Міжнародний день дій проти ГМО.

11 Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона.

17  Міжнародний день боротьби з гемофілією.

24 - 30 Європейський тиждень імунізації.

23 Всеукраїнський день психолога.

25 Міжнародний день ДНК.

26 День Чорнобильської трагедії (1986).

26  Бец Володимир Олексійович (1834 - 1894), видатний український анатом, доктор медицини, основоположник вчення про архітектоніку кори головного мозку. Автор близько 40 наукових праць, склав один з перших атласів мікроскопічної анатомії головного мозку людини (185 років від дня народження).

28 Всесвітній день охорони праці.

Травень

3  Черкес Олександр Ілліч (1894 – 1974) , український фармаколог, токсиколог, академік АМН СРСР. Розробив теорію трофічної дії серцевих глікозидів, створив класифікацію токсичних гіпоксій, запропонував нові серцево-судинні засоби. Автор понад 150 праць з біохімічної  фармакології серцево-судинних засобів та біохімічної токсикології, видав ряд посібників.  ( 125   років від   дня народження )

5  Міжнародний день акушерства

8  Міжнародний день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця

11  Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією (друга субота травня )

12  Міжнародний день медичної сестри

13 Ясиновський  Михайло  Олександрович (1899 – 1972), визначний український радянський терапевт, член АМН СРСР. В період другої світової війни був головним терапевтом Чорноморського флоту. Очолював відділ ревматології Одеського науково-дослідного інституту курортології та фізіотерапії (1959-1972). Автор та співавтор понад 240 праць, 10 монографій, присвячених проблемам вірусного гепатиту, ревматизму, захворюванням кровотворних органів; один із основоположників військово-морської терапії. (120 років від дня народження )

15 Горбачевський  Іван  Якович (1854 – 1942), видатний український лікар і хімік, біохімік, гігієніст та епідеміолог, громадсько-політичний і освітній діяч, академік ВУАН (1925). Був першим міністром охорони здоров'я в уряді Австро-Угорщини, членом Найвищої ради здоров'я у Відні, засновником і довголітнім ректором Українського вільного університету в Празі. Автор біля 50 наукових праць з біологічної хімії, підготував українською мовою два томи підручника органічної та неорганічної хімії. Його ім'я присвоєно Тернопільському державному медичному університету. (165 років  від дня народження )   

15 Нещадименко Марко Петрович (1869 - 1942), визначний український вчений-мікробіолог, член ВУАН (1929), засновник і керівник першої в Україні кафедри мікробіології (1919-41) та     кафедри     епідеміології (1933-39), директор Київського бактеріологічного інституту (1919-31). Був одним з організаторів медичного факультету Українського державного університету. Один із творців української науково-медичної літератури, викладав  і публікував праці українською мовою. Автор близько 50 наукових праць, присвячених актуальним питанням мікробіології; запровадив в Україні вакцинацію БЦЖ. ( 150 років від дня народження)

17  День пульмонолога

19  Всесвітній день сімейного лікаря

20  Всесвітній день травматолога                

27  Міжнародний день розсіяного склерозу (МДРС)

30  Всесвітній день боротьби проти астми та алергії

31  Всесвітній день боротьби із палінням

Червень

5 Всесвітній день захисту навколишнього середовища

10 Чазов Євген Іванович (1929), відомий радянський та російський кардіолог, академік РАМН, лауреат Державних премій СРСР, Росії та Нобелівської премії миру (1985). Автор більше 450 наукових праць, у тому числі 15 монографій, присвячених проблемам тромбозів та інфаркту міокарду, недостатності кровообігу. Був редактором журналу «Терапевтический архив» з 1973. (90 років від дня народження).

14 Альцгеймер Алоїз  (1864-1915),  німецький психіатр і невролог. Вивчав патологію нервової системи, сенільну деменцію, відому як «хвороба Альцгеймера». Описав відмінності між недоумством судинного і нейродегенеративного генезу. Був керівником дослідницького інституту, в якому працював все життя. Опублікував працю «Гістологічні і гістопатологічні дослідження сірої речовини головного мозку» у 6-ти томах. (155 років від дня народження).

14 Всесвітній день донора крові

16 День медичного працівника (3-тя неділя червня)

26 Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім незаконним обігом.

29 День заснування Нобелівської премії

Липень

7 Буяльський Ілля Васильович (1789 - 1866), лікар-хірург, академік, професор анатомії Петербурзької медико-хірургічної академії та Академії мистецтв, засновник пластичної анатомії, вчений європейського рівня. Опублікував близько 100 наукових праць, його атласом «Анатомо-хірургічні таблиці» (видавались у 1828, 1835, 1852 рр.) багато років користувалися хірурги Європи і Америки. Розробив метод заморожування трупів, низку хірургічних операцій. До М. І. Пирогова був першим хірургом країни.( 230 років від дня народження ).

15  День гінеколога

28  Всесвітній день  боротьби з гепатитом. Був заснований  Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я в 2010 році, проводиться щорічно. 

Серпень

1  Сеченов Іван Михайлович (1829–1905) , видатний російський фізіолог, вчений-енциклопедист, створив першу всеросійську фізіологічну наукову школу. Був обраний професором кафедри фізіології в Новоросійському університеті (тепер - Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Зробив важливі відкриття по фізіології; видав  підручник  "Фізіологія  нервової системи" (1866) та ін.( 190 років від дня народження )

6  Міжнародний день “Лікарі світу-за мир”

8  Міжнародний день офтальмології

9 День святого великомученика Пантелеймона–покровителя усіх лікарів та зцілителя хворих

13  Всесвітній день шульги (лівші)

23  Вишневський   Олександр   Васильович   (1874 - 1948), російський і радянський військовий хірург, академік АМН СРСР. Вперше ввів курс загальної хірургічної патології і терапії (Казанський університет, 1910). Був директором інституту експериментальної та клінічної хірургії (1947). Створив лікувальну мазь, відому як «мазь Вишневського». ( 145 років від дня народження )

Вересень

14 Всесвітній день надання першої медичної допомоги (друга субота вересня).

Проводиться з 2000 року щорічно. Ініціаторами проведення були національні організації - члени Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.  

15  Всесвітній день боротьби з лімфомами

20 Семашко    Микола    Олександрович (1874-1949), радянський лікар, організатор системи охорони здоров’я,академік  АМН  СРСР.  Першим  очолив  МОЗ  СРСР,  заклав  основи радянської  системи  охорони  материнства  і  дитинства,  організував мережу  науково-дослідних  медичних  інститутів. Був  головним редактором «Большой медицинской энциклопедии»(1927-1936).(145 років від дня народження).

21  Всесвітній день хвороби Альцгеймера.

21  День фармацевтичного працівника України.

26 Павлов  Іван  Петрович (1849 - 1936), видатний російський фізіолог, творець науки про вищу нервову діяльність, засновник російської фізіологічної школи. Вперше в Росії отримав Нобелівську премію (1904) за дослідження функцій травних залоз. Був першим директором Фізіологічного інституту АН СРСР (1925 - 1936). (170 років від дня народження).

26  Всесвітній день контрацепції. 

28  Всесвітній день боротьби зі сказом.

29  Всесвітній день серця.

29  День оториноларинголога.

30  Всеукраїнський день бібліотек.

Жовтень

1 Міжнародний день людей похилого віку. День геронтолога.

2 День уролога

2  Міжнародний День лікарів (перший понеділок жовтня)

2 Возіанов  Олександр  Федорович ( 1938 ),  видатний український  вчений-уролог, Герой України,  академік  НАНУ, АМНУ, директор  Інституту  урології,  двічі лауреат державної премії України в галузі науки і техніки. Вперше розробив класифікацію передпухлинних станів і раку передміхурової залози, особливий вклад вніс в розвиток ендоурології. Очолює українське урологічне товариство, є членом  європейської та американської урологічних асоціацій, головний редактор журналу  «Урологія». ( 80 років від дня народження )

10 Всесвітній день охорони психічного здоров’я

11 Міжнародний день сліпих , Всесвітній день охорони зору

12 Всесвітній день боротьби з артритом

13 Всесвітній день хоспісної та паліативної допомоги. Всесвітній день проти болю

14 Всесвітній день спірометрії та День легеневого здоров’я

14 Всесвітний день працівників держаної санітарно-епідеміологічної служби

16 Всесвітній день анестезіолога

16 День алерголога

20 Всесвітній день боротьби з остеопорозом

20 Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози

22 Макарченко  Олександр  Федорович  (1903-1979) , український  вчений-невролог та нейрофізіолог, заслужений діяч науки УРСР. Був організатором  та першим  директором  Львівського медичного інституту  (1939-1941), сприяв  впровадженню у навчальний процес  української мови. Очолював  Інститут  фізіології  АН УРСР у 1956-1966 роках. Досліджував нормальну та патологічну фізіологію нервової системи, написав праці з філософії та методології науки.  Автор близько 200  наукових праць, 5 монографій. (115 років від дня народження)

29 Міжнародний день псоріазу

29 Всесвітній день боротьби з інсультом

Листопад

 2 Матюшенко  Борис  Па́влович (1883 – 1944), лікар-гігієніст, професор, український громадський діяч. Організував медико-санітарну службу в Україні (1917), очолював  головну медично-санітарну управу в УНР, був  міністром здоров'я та опікування УНР (1918-1919).В еміграції у  Празі -  професор кафедри  гігієни  Українського вільного університету, організатор  спілки  українських лікарів Чехословаччини, засновник та редактор журналу «Український медичний вісник» (1922-1935). (135 років від дня народження).

 8 Всесвітній день рентгенолога, саме цього дня 1895 року німецький фізик  Вільгельм  Конрад  Рентген  відкрив промені, які були названі його ім’ям.

 11 День офтальмолога.

 12 Всесвітній день боротьби з пневмонією.

 13 Міжнародний день  незрячих.  

 14 Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет. День ендокринолога.

 15 Міжнародний день  відмови від паління.

 17 Всесвітній День боротьби з хронічною обструктивною хворобою легень (ХОЗЛ).

 19 Тро́їцький  Ге́рман  Васи́льович (1913  - 1992), український біохімік, доктор  біологічних  наук,  профессор, заслужений  діяч науки  України,  член-кореспондент АН України.  Завідував  кафедрою Кримського медичного  інституту, був засновником  Кримської біохімічної  школи. (105 років від дня народження).

 20 Всесвітній день дитини. День педіатра.

 20 Трахтенберг Ісаак Михайлович (1923), український і радянський гігієніст, академік  НАМН  України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Основні напрями наукової діяльності -  експериментальна  та лікарська токсикологія, гігієна промислового середовища та довкілля. Автор понад 500 наукових праць, з них 29 монографій, підручників та довідників. (95 років від дня народження).      

 24 День пам’яті жертв голодомору.

 28 Волкович  Микола  Маркіянович (1858 - 1928), один із основоположників  хірургії в Україні,  вчений-отоларинголог, академік ВУАН (1928). Першим в Україні об'єднав отіатрію й ларингологію в одну клінічну дисципліну, відкрив і вивчив збудника риносклероми ,запропонував нові методи пластичних операцій. Заснував  та очолював Київське наукове товариство хірургів, створив школу хірургів і ортопедів. (160 років від дня народження) .   

Грудень

1  Всесвітній день боротьби зі СНІДом

Всесвітній день невропатолога

3  Міжнародний день людей з інвалідністю.

6 Амосов  Микола Михайлович (1913 - 2002) , видатний  кардіохірург,  вчений в галузі медицини та біокібернетики, громадський діяч, академік НАНУ  та АМНУ, лауреат  державних  премій  УРСР, Герой України. Був засновником та директором НДІ серцево-судинної хірургії  МОЗ УРСР (1983-1988),  сьогодні - Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова АМН України.  Впровадив в медичну практику оригінальні апарати штучного кровообігу, вперше в країні провів протезування  мітрального клапана (1963), вперше в світі створив і впровадив у практику протитромботичні протези серцевих клапанів (1965). Амосов М.М. – автор та співавтор понад 400 наукових праць,  19 монографій. Відомий також як літератор-публіцист, автор книги «Роздуми про здоров’я» та ін.  (105 років від дня народження).

10 День Нобеля – день вручення новообраним лауреатам Нобелівської премії.

10 Данилевський  Олександр  Якович (1838 - 1923), український та російський біохімік, фізіолог і фармаколог, основоположник біохімії як науки. Був професором та завідувачем кафедри  медичної хімії  Харківського університету, пізніше -  ректором  Військово-медичної академії у Санкт-Петербурзі.  Заснував у Харкові перший журнал з питань фізіології -  «Физиологический сборник». (180 років від дня народження).

11 Всесвітній астма – день

11 Роберт Кох (1843 - 1910),німецький мікробіолог, один з основоположників сучасної бактеріології та епідеміології.  Відкрив збудника туберкульозу,  бактерії отримали назву «паличок Коха». За це був удостоєний Нобелівської премії з фізіології та медицини   у 1905 році. (175 років від дня народження).

21  Арутюнов Олександр  Іванович (1903 – 1975), видатний  радянський нейрохірург,  академік АМН СРСР, заслужений діяч науки УРСР, організатор та засновник Українського науково-дослідного інституту нейрохірургії (1951-1964). Був директором інституту нейрохірургії ім. М.Бурденка  (1964-1975). Автор біля 200 наукових праць,  4 монографій, присвячених  проблемам  нейроонкології,   відновлювальної та судинної хірургії.(115 років від дня народження).

25 Руданський Степан  Васи́льович (1833 – 1873), лікар за фахом, відомий український поет та перекладач. Навчався в Петербурзькій медико-хірургічній академії, працював в Ялті  міським лікарем та   був  домашнім лікарем графа Воронцова, брав участь у ліквідації епідемії холери в Криму у 1872 році. У поезіях широко використовував фольклор, перекладав українською мовою твори світової літератури. (185 років від дня народження).