Для виявлення неходжкінської лімфоми проводять біопсію лімфовузлів. Хірург видаляє частину чи весь збільшений лімфовузол, який патолог (лікар, який ідентифікує хвороби, перевіряючи клітини та тканини під мікроскопом) перевірить на зміни в клітинах НХЛ. Рівень поширення хвороби допоможе встановити медогляд, лабораторні дослідження та зображальні тести.

   Аналіз крові. Процедура, при якій береться зразок крові й перевіряється на: число червоних кров’яних клітин, білих клітин крові та тромбоцитів. Також встановлюється рівень гемоглобіну (білок, який несе кисень) у червоних кров’яних клітинах.

   Дослідження (біопсія) кісткового мозку. Видалення маленької частини кістки й кісткового мозку, вставляючи голку в тазову або грудну кістку. Патолог розглядає і кістку,і зразки кісткового мозку під мікроскопом, щоб знайти ознаки раку.

   Зображальні дослідження. Проводяться для отримання зображення грудної клітки та живота, щоб перевірити, чи є лімфома у лімфовузлах, печінці, селезінці чи легенях (рентген грудної клітки, комп’ютерна томографія (КТ), магнітно-резонансна томографія (МРТ), позитрон-емісійна томографія (ПЕТ)).

     Нове у діагностиці. Лімфома: важливо знати тип клітини

    Для більш точного визначення діагнозу проводять так зване імунофенотипування. Це лабораторне дослідження проводиться з використанням зразків клітин з біопсії лімфовузла, крові чи зразків біопсії кісткового мозку. Коли мова йде про неходжкінські лімфоми, за допомогою цього методу можна визначити – яка саме лімфома – в-клітинна або т-клітинна. Це має вирішальне значення для визначення тактики лікування. Суть дослідження така: лімфоцити експресують на своїй поверхні унікальні антигени, які відрізняють одні типи клітин від інших. Науці відомо, що з цими антигенами здатні реагувати певні антитіла. До цих антитіл прикріплюється певна мітка, потім вони вводяться в зразок, який досліджується. І таким чином визначається тип клітин.

https://www.onco-net.net/rak/lymphoma/lymphoma-diagnosis/