Цукровий діабет - важке прогресуюче хронічне захворювання, що характеризується високим ризиком розвитку інвалідизуючих ускладнень. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я в економічно-розвинутих країнах світу до 4-8% населення хворіє на цукровий діабет. Цукровий діабет належить до числа найбільш поширених захворювань людини. В різних країнах світу кількість хворих на цукровий діабет складає 4-7% від загальної популяції. З віком захворюваність на цукровий діабет збільшується і після 65-ти років досягає 10-15%.

     Сьогодні у світі нараховується 386 млн. хворих, а до 2025 року очікується 552 млн. хворих на цукровий діабет. Епідеміологічні дослідження цукрового діабету в Україні  також свідчать про постійне збільшення числа хворих серед населення: в 2015 році було зареєстровано 1 381 тисяч  хворих на цукровий діабет, однак реальна поширеність цієї хвороби  у 3-4 рази вища.

     По визначенню Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я цукровий діабет відноситься до глобальних медико-соціальних проблем. Тому вирішення проблем, пов’язаних із ЦД відноситься до першочергових завдань національних систем охорони здоров’я. Це обумовлено не лише прогресуючим зростанням кількості хворих на ЦД, а й з надзвичайно високим ризиком розвитку його ускладнень, які призводять до втрати працездатності, інвалідизації та смертності цієї категорії хворих.
    Відповідно до епідеміологічних прогнозів щорічно кількість хворих на цукровий діабет,  як в цілому по Україні, так і  в Закарпатській області збільшується, що відображається в показниках  поширеності та захворюваності.            
     На 01.01.2015 року в області зареєстровано 36 619 хворих на цукровий діабет серед дорослого населення та 223 дітей. Щорічно в області виявляється 3200-3500 нових хворих на цукровий діабет, біля 5800 осіб з ЦД  є інсулінпотребуючими. Всі хворі на цукровий діабет внесені в єдиний реєстр хворих на цукровий діабет.
    Згідно Сент-Вінсентської декларації, до якої приєдналася і Україна, вказується  на гарантоване право людей з цукровим діабетом на безкоштовне лікування препаратами інсуліну та цукрознижуючими таблетованими засобами. В області з 2009 по 2015 рік діяла обласна програма «Цукровий діабет 2009-2015»  що була прийнята рішенням сесії Закарпатської обласної ради від 14.01.09.
    Метою комплексної програми є виявлення хворих цукровим діабетом (ЦД) на ранніх стадіях та зменшення кількості ускладнень, інвалідності  і смертності від цього захворювання а також поліпшення якості і тривалості життя  хворих на ЦД.
    Всі інсулінозалежні пацієнти забезпечені необхідними видами інсулінів на 100%, згідно потреби. Діти, підлітки і вагітні  забезпечені на 100% імпортними інсулінами, засобами самоконтролю.  В області нараховується 220 дітей хворих на цукровий діабет.  Більше 28 тисяч пацієнтів з ЦД 2 типу знаходяться на пероральних таблетованих цукрознижуючих засобах, забезпеченість ними пацієнтів в середньому складає 50-60% (за рахунок  обласного та районних бюджетів).
    В області працює єдине ендокринологічне відділення на 37 ліжок у складі Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А.Новака.  Важливим фактором, що впливає на успішне лікування хворих на ЦД є контролювання рівня глікозильованого гемоглобіну (НвА1с%),  який є основним критерієм компенсації  та  адекватності вибраної схеми лікування хворого з цукровим діабетом. В області зареєстровано три школи діабету для дорослого населення, що функціонують на базі ЗОКЛ ім. А. Новака, Мукачівської ЦРЛ та Хустській ЦРЛ.
    В обласній лікарні працює кабінет «Діабетична стопа»,  де надається допомога хворим діабетом з ускладненнями на нижніх кінцівках.  В очному відділенні ЗОКЛ ім. А.Новака,  за  необхідності проводиться лазеркоагуляція сітківки, у пацієнтів з діабетичною ретинопатією, а також  проводиться фотографування очного дна за допомогою фундус-камери.
    В рамках проведення заходів присвячених «Всесвітньому дню діабету», що проходит в більшості країн світу, в районах області та обласному центрі заплановано проведення заходів присвячених проблематиці цукрового діабету протягом тижня, що передує даті 14 листопада.
    Заходи будуть направлені на підвищення інформованості населення з проблеми цукрового діабету, та його ранньої діагностики  і включатимуть широкі скринінги серед населення в тому числі на підпрємствах «Турбогаз», Ужгородська швейна фабрика, семінар для хворих на цукровий діабет з презентацією «Діа-карти». Вказані заходи реалізуються за співпраці лікарів-ендокринологів з представниками громадської організації діабетиків м. Ужгорода та  активом  української асоціації студентів медиків «UMSA»,  за сприяння обласного Центру здоров’я, повідомляє обласний ендокринолог - Олексик О.
    Довідково:
   Для своєчасного виявлення цукрового діабету всім здоровим особам у віці старше 45 років слід перевіряти рівень глюкози в крові (самостійно за допомогою глюкометра або в лабораторії) 1 раз на рік, а особам з групи підвищеного ризику — додатково 1 раз на 3 роки проводити пероральний тест на толерантність до глюкози. Не виявлений вчасно і не лікований цукровий діабет II типу (а інколи хвороба не проявляє себе впродовж декількох років) сприяє прогресуванню небезпечних ускладнень. Він може призводити до розвитку серцево-судинних захворювань, інсульту, діабетичної ретинопатії (ураження очей), ниркової недостатності та порушення кровообігу у кінцівках, що може закінчитися гангреною і ампутацією. Тому варто своєчасно піклуватися про своє здоров’я!
    До групи ризику виникнення цукрового діабету I типу належать особи, у яких брати, сестри, батьки чи інші близькі кровні родичі вже хворіють на цукровий діабет. Виникнення хвороби  можуть спровокувати стресові ситуації, перевтома, інфекційні захворювання, травми, хірургічні  операції, автоімунні захворювання тощо. Ймовірність захворіти на цукровий діабет I типу  підвищується на 3–7 та 10% у випадку, якщо мати або батько відповідно хворіли на цю патологію.  Якщо ж хворіють обоє батьків, то ризик захворіти підвищується в кілька разів і може становити до  70%. Ймовірність розвитку цукрового діабету II типу підвищується на 80%, якщо хворіють мати чи  батько, а якщо цю патологію виявлено в обох батьків, то ризик його виникнення у дітей  наближається до 100%.
     До групи ризику розвитку цукрового діабету II типу належать:
• особи, у яких обоє або один з батьків мають цукровий діабет;
• жінки, які народили дитину вагою 4,5 кг і більше, або менше 2,5 кг;
• матері дітей з вадами розвитку;
• жінки, у яких в анамнезі викидень або народження мертвої дитини;
• жінки з гестаційним діабетом в анамнезі;
• особи з ожирінням (індекс маси тіла >30 кг/м2);
• хворі на атеросклероз та гіпертонічну хворобу;
• пацієнти з хронічним панкреатитом;
• хворі на деякі інші ендокринні патології.

http://zakarpattya.net.ua/News/147567-Do-Vsesvitnoho-dnia-diabetu-na-Zakarpatti-planuiut-prvesty-riad-zakhodiv-prysviachenykh-problemi