14 травня - Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією

.

Артеріальна гіпертензія: ознаки і лікування

     Артеріальною гіпертензією називають стан, при якому визначається стійке підвищення артеріального тиску до показників 140/90 мм рт. ст. Ця патологія виявляється у 40% дорослого населення і нерідко зустрічається не тільки у людей старшого віку, а й у підлітків, молодих людей і вагітних жінок. Вона стала справжньою «епідемією XXI століття» і лікарі багатьох країн закликають всіх регулярно вимірювати свій артеріальний тиск, починаючи з 25 років.

     За даними статистики, лише 20-30% хворих з артеріальною гіпертензією отримують адекватну терапію, а регулярно контролюють свій артеріальний тиск лише 7% чоловіків і 18% жінок. На початкових стадіях артеріальна гіпертензія протікає безсимптомно або виявляється випадково під час проведення переглядів або звернення пацієнтів до лікаря для лікування інших захворювань. Це призводить до прогресування патології та істотного погіршення стану здоров’я. Багато хворих з артеріальною гіпертензією, що не звертаються за медичною допомогою або просто ігнорують рекомендації лікаря і не отримують постійного лікування для корекції показників тиску до нормальних показників (не більше 130/80 мм рт. ст.), ризикують отримати важкі ускладнення даної патології: інсульт, інфаркт міокарда, серцеву недостатність і ін.

Детальніше...

День боротьби з гіпертонією

      Починаючи з 2005 р., у другу суботу травня за ініціативою ВООЗ проводиться Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією. Цього року він припадає на 14 травня. У цей день у всьому світі проходять численні заходи, мета яких — підвищення інформованості населення про серйозні ускладненнях артеріальної гіпертензії, поширення інформації про те, як можна запобігти розвитку цього захворювання, яке, за даними ВООЗ, відмічають у понад 1,5 млрд осіб у всьому світі.

     Ця хвороба уражує людей, які ведуть малорухливий та емоційно напружений спосіб життя. За статистикою, від підвищеного тиску страждає третина українців, але насправді таких людей набагато більше - гіпертонію тепер діагностують навіть у вісімнадцятирічних! Наслідки артеріальної гіпертензії вбивають нас частіше за інші хвороби, а найважче люди переносять цю недугу у період зміни пір року.

Детальніше...

Ліки для невідкладного лікування - огляд

Натрію нітропрусид

Даний препарат знижує артеріальний тиск, при цьому його дією можна управляти. Домогтися потрібного ефекту можна вже через кілька хвилин після ін'єкції натрію нітропрусиду. Під час прийому препарату слід постійно контролювати артеріальний тиск.

Застосування натрію нітропрусиду викликає розширення судин, зменшення серцебиття. Все це провокує перерозподіл кровотоку і при ішемічній хворобі серця - погіршення коронарного кровотоку. Препарат залишається в крові довгий час, тому при прийомі його у великих дозах можливе токсичне отруєння. Воно проявляється у формі нудоти, слабкості.   

Детальніше...

Высокое артериальное давление связано с повышенным риском развития рака

   Согласно данным, полученным учеными из группы исследования рака при Королевском Колледже Лондона (King's College London, Великобритания), высокое артериальное давление связано с повышенным риском развития рака. Результаты работы были представлены на ежегодном Европейском Онкологическом Конгрессе (2011 European Multidisciplinary Cancer Congress) в Стокгольме.

    По словам руководителя исследования, доктора Мике Ван Хемельрийк (Mieke Van Hemelrijck), результаты предыдущих исследований по изучению связи артериального давления с онкологическими заболеваниями, проведенных на небольшой выборке пациентов, получились противоречивыми, однако настоящее исследование, проведенное с участием 289454 мужчин и 288345 женщин, продемонстрировало, что повышенное артериальное давление значительно ассоциировано с увеличением риска развития рака среди мужчин на 10-20%, а также с повышенным риском смерти от онкологических заболеваний как среди мужчин, так и среди женщин.

Детальніше...

Нестабильное артериальное давление повышает риск развития инсульта

   Три статьи, одновременно опубликованные в авторитетном медицинском журнале The Lancet, и более позднее исследование, результаты которого были опубликованы в The Lancet Neurology, показали, что именно нестабильное артериальное давление у пациентов в большей степени определяет риск развития инсульта, чем не очень высокий или обычный уровень давления.
   Результаты исследований, выполненных профессором Питером Ротвеллом (Peter Rothwell) и его коллегами в Оксфордском Университете, получат применение в диагностике и лечении высокого артериального давления для предупреждения развития инсульта и заболеваний сердца.
   «Высокое кровяное давление, или гипертензия, более чем на 50% увеличивает риск развития инсульта и других сердечнососудистых событий у населения», - говорит профессор кафедры клинической неврологии Ротвелл.

Детальніше...

Томские ученые разработали стент, разрушающий атеросклеротические бляшки

   Специалисты томского НИИ кардиологии, Томского политехнического университета и новосибирской компании ООО «Ангиолайн» разрабатывают гибридные наночастицы и сосудистый стент с биодеградируемым покрытием для лечения атеросклероза, пишет inotomsk.ru.

   «Если в коронарную артерию поставить обычный стент, в первое время он действительно будет работать: сосуд расширен, пошел кровоток, состояние пациента улучшилось. Но со временем в этом месте начинает прогрессировать атеросклеротическая бляшка, которая суживает сосуд и давит на стент, плюс активно растут собственные эндотелиальные клетки сосуда. Это приводит к повторному сужению артерии — рестенозу. Скопировано с Medvestnik.ru. Для решения проблемы мы объединили усилия ученых, разработчиков и промышленного партнера», — рассказал профессор, заместитель директора НИИ кардиологии Шамиль Ахмедов.

Детальніше...

Артериальная гипертензия у детей и подростков: современные подходы к диагностике и лечению

    Артериальная гипертензия (АГ) — одна из наиболее актуальных проблем современной педиатрии. Ее распространенность у детей и подростков прогрессивно увеличивается: по данным эпидемио­логических исследований, за 1991 г. она составляла от 1 до 5% (J. Hanna), тогда как в 2006 г. — 8,8-22,7 %. На долю эссенциаль-ной АГ у детей и подростков приходится 10-35%, тогда как на долю вторичной АГ — 65-90%.

   Известно, что нормальным артериальным давлением (АД) счи­тают систолическое АД (САД) и диастолическое АД (ДАД), уровень которого ниже 90-го перцентиля кривой распределения АД в популяции для соответствующего возраста, пола и роста. АД в пре­делах 90-95-го перцентиля считают высоким нормальным, однако дети, имеющие АД в данном диапазоне, составляют группу риска по развитию АГ. Определение АД более 3 раз в пределах 95-го пер­центиля и более позволяет констатировать наличие АГ.

Детальніше...

Артеріальна гіпертензія і вік: поширеність, особливості перебігу та ускладнення

    Постаріння населення стало провідною демо­графічною рисою України. На даний час майже 25% населення в Україні складають люди пенсійного, а 20,5% — безпосередньо похилого і старечого віку. При збереженні сучасних демографічних тенденцій у 2050 році в Україні буде вже 38,1% людей віком понад 60 років, що поставить перед державою цілу низку невідкладних економічних, соціальних і, насамперед, медичних питань.
    Із постарінням населення тісно пов’язане збільшення поширеності вікозалежної патології, особливо хвороб системи кровообігу, які посідають перше місце за поширеністю, зумов­люють більше половини усіх випадків смерті та тритину випадків інвалідності. Через високі показники смертності розрахована експертами ВООЗ середня очікувана тривалість життя в Україні в середньому на 10 років менша порівняно з країнами Євросоюзу і на 5 років менша порівняно із середньо­європейським рівнем.

Детальніше...

Свекольный сок с нитратами лечит гипертензию

    В ноябрьском номере журнала Hypertension опубликованы результаты рандомизированного исследования, итоги которого показали, что ежедневное употребление 250 мл свекольного сока с содержанием пищевых нитратов в дозе приблизительно 6,4 ммоль /день снижает повышенное артериальное давление по сравнению с плацебо у больных с артериальной гипертензией.

    Измерение систолического и диастолического АД проводили в клинике на приеме у врача, дома самостоятельно и во время выполнения амбулаторного мониторирования артериального давления.

Детальніше...

Артеріальна гіпертензія у вагітних

    За даними дослiдницької групи ВОЗ гiпертензивнi порушення при вагiтностi є однією з найважливiших проблем охорони здоров’я. Адже при артерiальнiй гiпертензiї (АГ) у вагітних спостерігаються тяжкі порушення стану здоров’я, що у деяких випадках завершується навіть смертю матері, а також високий рiвень дитячої перинатальної захворюваностi та смертностi.
     У світовому масштабі ця хвороба (preg­nancy-induced hypertension — модульована гіпертензія вагітних) складає 3,2–4% і є найбільш поширеним захворюванням у вагітних. Різні форми АГ у вагітних відрізняються за своїми наслідками: солітарна (ізольована) часто перебігає без ускладнень і клінічних наслідків, тоді як прееклампсія — це тяжка патологія, яка загрожує життю ембріона і здоров’ю матері.
    Основними факторами, що сприяють розвитку АГ у жiнок молодого вiку, є обтяжена спадковiсть, надлишкова маса тiла, перенесена прееклампсiя при попереднiх вагiтностях та пологах.

Детальніше...