Щороку в третю суботу квітня відзначається Український день довкілля.

Головна мета свята – покращення стану навколишнього середовища, яке впливає на здоров’я  людей.

Вітчизняними і зарубіжними вченими встановлено, що здо­ров’я людини на 20-22 % залежить від стану довкілля (екологічні, со­ціальні умови): у тих, котрі проживають в екологічно чистій місцевос­ті, здоров’я може бути кращим, ніж у тих, які живуть на екологічно за­брудненій території.

До іншої групи (20-22 %) належить генетичний фактор і спад­ковість. Відомо, що у батьків, які ведуть здоровий спосіб життя, є всі передумови для народження здорових дітей.

Учені стверджують, що здоров’я людини залежить від системи охорони здоров’я та медицини лише на 8-10 %.

 

На 48-51 % здоров’я людини  залежить від способу її життя. Умови, в яких перебуває індивід, визначаються рядом характеристик місця його проживання (наприклад, сільська чи міська місцевість, ступінь озеленення, розташування поблизу промис­лового підприємства та інше).

 З метою визначення впливу негативних факторів навколишнього середовища фахівцями Державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України протягом 2017 року проводились вибіркові моніторингові дослідження  атмосферного повітря, питної води централізованого та нецентралізованого водопостачання, води водоймищ, які використовуються для забору води для питних цілей та для рекреації.

Так протягом 2017року було відібрано  3260 проб атмосферного повітря в міських поселеннях, із яких  9 не відповідали санітарним нормам, що становить 0,27%; в сільській місцевості відібрано 5143 проби, всі відповідали  санітарним нормам.

Питне водопостачання Кіровоградської області, в тому числі міст Кропивницький, Олександрії, Знам’янки і Світловодська, майже на 50% забезпечуються з поверхневих джерел, екологічний стан яких і якість води в них є вирішальними чинниками санітарного та епідемічного благополуччя населення (по Україні майже на 80%).

З систем централізованого водопостачання на санітарно-хімічні показники відібрано 2673 проби води, із них не відповідало санітарно-гігієнічним нормативам 495 проб, що становить 18,5%; на бактеріологічні показники відібрано 3977 проби води, із них не відповідало нормативам 206 проб, що становить 5,2%; на радіоактивні речовини відібрано 10 проб води, всі відповідали санітарним нормативам.

Незадовільною є ситуація з водопостачанням сільських населених пунктів області, адже переважна їх більшість забезпечена підземною питною водою (з колодязів), більша половина якої не відповідає вимогам гігієнічних нормативів.

Так, за результатами досліджень 63,4% проб питної води із систем нецентралізованого водопостачання були з відхиленнями за санітарно-хімічними   показникам, за бактеріологічними показниками – 17%; на радіоактивні речовини відібрано 179 проб води, 36 з яких не відповідали нормативам, що становить 20%.

Крім того, 58% досліджених проб з громадських колодязів не відповідає вимогам за вмістом нітратів.

За санітарно-хімічними показниками 25% проб води з відкритих водоймищ не відповідає нормативам,  за мікробіологічними показниками  20%.

Шановні мешканці області! Чисте довкілля залежить від нас. Адже чисте довкілля – здорова нація!

http://labcentr.kr.ua/?p=2740