Нові надходження

Шановні користувачі!

На оновленому сайті ми представляємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

Алєксандровіч, Р. Малий атлас з анатомії [Текст] : учебное пособие / Р. Алєксандровіч. - 2-е вид., випр. - Київ : Медицина, 2017. - 136 с. : іл. (611(084)/А 46)

В атласі, який користується великою популярністю, у доступній формі систематизовано анатомію людини. Видання містить 139 кольорових ілюстрацій з пояснювальним текстом до кожного з них. Книга буде корисною не лише для студентів, які вивчають анатомію людини, а й для тих, хто цікавиться будовою і функціонуванням людського організму. Для студентів медичних коледжів, інститутів медсестринства та медичних училищ.

Детальніше...

Інфекційні хвороби у дітей [Текст] : підручник / Л. І. Чернишова [и др.] ; ред. Л. І. Чернишова. - Київ : Медицина, 2016. - 1016 с. (616.9-053/И 74)

У національному підручнику викладено основні симптоми та синдроми інфекційних хвороб у дітей. Наведено класичні й нові дані щодо етіології, діагностики, лікування та профілактики інфекцій, які можуть траплятися у практичній діяльності лікаря-педіатра. Висвітлено епідеміологічну ситуацію щодо окремих інфекцій у світі і в Україні. Для дитячих інфекціоністів, педіатрів, сімейних лікарів, інтернів і лікарів усіх педіатричних спеціальностей

Детальніше...

Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка [Текст] : навчальний посібник / Л. С. Савка, Л. І. Разінкова, О. І. Коцар ; ред.: Л. М. Ковальчук, О. В. Кононов. - 3-є вид., перероб. і доп. - Київ : Медицина, 2017. - 600 с. (616.1/9-083/Д 59)

У навчальному виданні вміщено інструкції для проведення занять з догляду за хворими і медичної маніпуляційної техніки, алгоритми практичних навичок відповідно до розділів і тем дисципліни. Описано спостереження медичного працівника за станом пацієнта під час проведення процедури і після неї. Особливу увагу приділено розділу “Санітарно-протиепідемічний режим”. У посібнику наведено нормативні документи Управління охорони здоров’я МОЗ України. Розроблено методичні вказівки для полегшення самостійної роботи студентів. Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації.

Детальніше...

Захворювання слизової оболонки порожнини рота: від теорії до практики [Текст] : довідник лікаря / М. Ю. Антоненко [и др.] ; ред. А. В. Борисенко. - Київ : Б-ка "Здоров'я України", 2013. - 548 с. : іл. (616.311/З-38)

Дане видання надає відомості щодо сучасних поглядів на механізми розвитку, причини, клінічні особливості, діагностику і лікування найбільш поширених захворювань слизової оболонки порожнини рота.

Детальніше...

Справочник ортопеда [Текст] : справочное издание / Минздрав Украины, Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины ; ред.: Н. А. Корж, В. А. Радченко. - Киев : Б-ка "Здоровье Украины", 2015. - 436 с. : ил. (617.3/С 74)

В методическом издании «Справочник ортопеда» серии справочной литературы «Бібліотека «Здоров’я України» освещены вопросы диагностики и лечения в ортопедии с точки зрения ведущих отечественных и зарубежных специалистов. В руководстве представлены наиболее широко используемые классификации, диагностические критерии и методические рекомендации для лечения основных нозологических форм в ортопедии, а также справочная информация о лекарственных средствах. Данное руководство предназначено для ортопедов, семейных врачей и врачей других специальностей,будет полезным для слушателей курсов последипломного образования, врачей-интернов, студентов медицинских вузов.

Детальніше...

Протоколи провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських засобів [Текст] : довідник лікаря / МОЗ України, НАМН України ; укл. Н. В. Бездітко [и др.]. - Київ : Б-ка "Здоров'я України", 2016. - 332 с. (615.7/П 83)

Науково-методичне видання «Протоколи провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських засобів» серії «Бібліотека «Здоров’я України» надає сучасні відомості щодо інформаційного забезпечення відпуску безрецептурних лікарських засобів при зверненнях пацієнтів за ліками з приводу найбільш поширених захворювань.
Дане видання призначене для провізорів (фармацевтів) при відпуску готових лікарських засобів,також буде корисне для студентів медичних вузів.

Детальніше...

Алгоритмы в акушерстве и гинекологии [Текст] : справочник врача / В. А. Бенюк [и др.] ; ред.: В. А. Бенюк, Макаренко М. В. - 4-е изд., доп. - Киев : Б-ка "Здоровье Украины", 2016. - 510 с. (618/А 45)

Методическое издание «Алгоритмы в акушерстве и гинекологии» серии справочной литературы «Бібліотека «Здоров’я України» рассматривает с точки зрения доказательной медицины вопросы диагностики и лечения в акушерской и гинекологической практике. В издании представлены алгоритмы диагностики и лечения основных нозологических форм в акушерстве и гинекологии, а также справочная информация о лекарственных средствах.
Данное руководство предназначено для акушеров, гинекологов, терапевтов, врачей семейной практики и других специальностей, будет полезным для слушателей курсов последипломного образования, интернов.

Детальніше...

Инфекционные болезни [Текст] : справочник врача / Л. В. Мороз [и др.] ; ред. Л. В. Мороз. - Киев : Б-ка "Здоровье Украины", 2016. - 324 с. (616.9/И 74)

Руководство по инфекционным болезням содержит современную информацию о методах диагностики, лечении наиболее значимой инфекционной патологии, организации профилактических мероприятий. Приведены структурированные данные об основных синдромах, развивающихся при инфекционных заболеваниях. Руководство включает алгоритмы неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе (при инфекционных заболеваниях и состояниях, ассоциированных с ними). Особенность издания «Инфекционные болезни» – в максимальной четкости изложения, лаконичности, широком использовании графических данных, облегчающих восприятие информации. Авторы использовали наиболее актуальные источники, собственный опыт, данные международных рекомендаций, базирующиеся на принципах доказательной медицины. Это первый опыт такой подачи информации об инфекциях в русскоязычном сегменте медицинской литературы. Издание будет полезно врачам общей практики – семейной медицины, врачам-инфекционистам, врачам других специальностей.

Детальніше...

Синдромно орієнтована оториноларингологія у загальній лікарській практиці. Діагностика та раціональна фармакотерапія [Текст] : справочное издание / В. І. Попович [и др.]. - Київ : Б-ка "Здоров'я України", 2016. - 330 с. (616.21(02)/С 38)

У довіднику предсталена клінічна характеристика синдромів, що найчастіше зустрічаються в клінічній практиці як оториноларинголога, так і інших фахівців, зокрема терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів – як лікарів першого контакту з хворим. Кожному з них присвячений окремий розділ, детально викладені питання диференційної діагностики, а також основні підходи до лікування. Чим більш досвідчений лікар, тим із більшою кількістю захворювань доводиться проводити диференційну діагностику. Тому цей довідник буде цікавим як для досвідчених лікарів, так і, в першу чергу, для молодих.
Книга адресована оториноларингологам, терапевтам, педіатрам, сімейним лікарям, а також інтернам і клінічним ординаторам усіх напрямків післядипломної підготовки.

Детальніше...

Щербинина, М. Б. Клиническая гастроэнтерология: распространенные ошибки, которых можно избежать [Текст] : монография / М. Б. Щербинина. - Киев : [б. и.], 2016. - 68 с. (616.3-08/Щ 64)

В книге поднята проблема разработки системы, способной обеспечить сведение к минимуму количества врачебных ошибок. Представлены отечественные данные по этой теме, а также мнение экспертов Института медицины США. Одним из шагов в решении ряда вопросов является использование врачами информационных ресурсов национальных и международных стандартов на основе доказательной медицины, а также примеров лучшей клинической практики. С этих позиций в книге приведен разбор клинических случаев повседневного приема пациентов с заболеваниями пищеварительной системы. Книга будет полезна врачам, которые оказывают помощь пациентам гастроэнтерологического профиля – врачам общей практики (семейным врачам), терапевтам и, конечно, гастроэнтерологам, а также обучающимся: студентам-медикам, врачам-интернам, клиническим ординаторам и аспирантам.

Детальніше...