Нові надходження

Шановні користувачі!

На оновленому сайті ми представляємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

Инфекционный эндокардит [Текст] : монография / ред.: А. И. Дядык, А. Э. Багрий, Е. А. Дядык. - Донецк : Издатель Заславский А.Ю., 2015(616.122/И 74)

Проблема инфекционного эндокардита − одна из наиболее актуальных и многогранных в современной практике внутренних болезней. В монографии представлены основные положения, касающиеся этой проблемы, включая представления об этиологии и патогенезе, патоморфологии, номенклатуре, классификации и подходах к диагностике. Особое внимание уделено эхокардиографической диагностике инфекционного эндокардита. Обсуждаются вопросы клинической картины инфекционного эндокардита, включая поражения почек, нервной системы, кожи и мягких тканей, системные эмболии, сердечная недостаточность, правосторонний инфекционный эндокардит, инфекционный эндокардит на фоне протезированных клапанов и внутрисердечных имплантированных устройств. Разбираются вопросы антимикробной химиотерапии при разных вариантах заболевания, а также вопросы антитромботической профилактики, показания к хирургическому лечению.

Монография предназначена для врачей общей практики-семейной медицины, терапевтов, кардиологов, нефрологов, неврологов, кардиохирургов, врачей-курсантов и интернов.

Детальніше...

Бронхолегенева дисплазія: неонатальний та постнеонатальний моніторинг [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Сенаторова [и др.]. - Київ : Видавець Заславський О.Ю., 2015(618.972/Б 88)

У навчальному посібнику викладено сучасні погляди на питання онтогенезу респіраторної системи, структури і функції сурфактанту. Висвітлено особливості респіраторної системи недоношеного, етіологію та патогенез формування бронхолегеневої дисплазії (БЛД), класифікацію захворювання, клінічні лабораторні та інструментальні маркери формування БЛД. Показано профілактику бронхолегеневої дисплазії на неонатальному етапі, особливості перебігу та лікування, діагностику і лікування ускладнень БЛД.

Навчальний посібник призначений для навчання лікарів-інтернів, курсантів курсів підвищення кваліфікації за спеціальностями "Неонатологія", "Педіатрія", студентів педіатричного факультету, як керівництво для щоденної роботи : неонатологів, дитячих пульмонологів, педіатрів, лікарів загальної практики, сімейних лікарів, дитячих кардіологів, дитячих анестезіологів.

Детальніше...

Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / Ю. В. Вороненко [и др.] ; ред.: Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, В. В. Бережний. - Київ : Видавець Заславський О.Ю., 2015(618.94/А 43)

У навчальну посібнику розглядаються питання імунокорекції повторних епізодів інфекції дихальних шляхів у дітей, вигодовування малюків раннього віку, захворювання органів дихання, травлення, серцево-судинної системи, йодний дефіцит та йододефіцитні захворювання у дітей. Окремими розділами представлено ацетонемічний та коматозний синдроми. Посібник складено відповідно до навчального плану і програми для лікарів − слухачів циклу спеціалізації за фахом "Загальна практика-сімейна медицина" медичних академій післядипломної освіти.

Посібник буде корисним лікарям загальної практики-сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

Детальніше...

Актуальні питання нефрології в практиці сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / Ю. В. Вороненко [и др.] ; ред.: Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Д. Д. Іванов. - Київ : Видавець Заславський О.Ю., 2015(616.6/А 43)

У навчальному посібнику подані методи обстеження нирок, синдроми, основні нозологічні форми і стани, що характеризують захворювання нирок у практиці сімейного лікаря. Використані посилання на сучасні настанови, які базуються на доказовій медицині.

Навчально-методичний посібник розроблений для лікарів загальної практики-сімейної медицини, терапевтів, педіатрів, лікарів-інтернів та студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Детальніше...

Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / Ю. В. Вороненко [и др.] ; ред.: Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Н. К. Свиридова. - Київ : Видавець Заславський О.Ю., 2015(616.8/А 43)

Посібник містить найбільш повні відомості, необхідні для лікарів загальної практики — сімейних лікарів. Наведено сучасні уявлення про етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, діагностичні критерії неврологічних захворювань, представлених в Міжнародній класифікації хвороб людини (МКХ-10). Питання лікування та профілактики неврологічних хвороб викладені з акцентом на ті захворювання, шо найбільш актуальні для охорони здоров’я через їх поширеність, соціально-економічну значущість і тенденцію до зростання як гострої, так і хронічної патології. Наведено сучасний алгоритм діагностики, лікування та профілактики нозологічних форм нервових хвороб. Посібник буде корисним лікарям загальної практики — сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України.

Детальніше...

Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / Ю. В. Вороненко [и др.] ; ред.: Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Л. А. Стаднюк. - Київ : Видавець Заславський О.Ю., 2015 (616.1/9-053/А 43)

У посібнику розглядаються особливості клініки, діагностики, сучасні ме-тоди лікування внутрішніх хвороб в осіб літнього віку у практиці сімейного лікаря. Посібник складено відповідно до навчального плану і програми для лікарів — слухачів циклу спеціалізації за фахом «загальна практика — сімейна медицина» медичних академій післядипломної освіти. Посібник буде корис-ним лікарям загальної практики — сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України.

Детальніше...

Медицинская реабилитация [Текст] : учебник / В. Н. Сокрут [и др.] ; ред.: В. Н. Сокрут, Н. И. Яблучанский. - Краматорск : Каштан, 2015. - 576 с. (615.82/М 42)

«Медицинская реабилитация» рассматривается как наука оптимизации нарушенных параметров гомеокинеза и механизмов адаптации у больных с различной патологией. Квартет гомеокинеза формирует нервная, эндокринная, иммунная и метаболическая системы. На органном уровне гомеокинеза важным представляется состояние микроциркуляции, плотность и сенситивность рецепторов, активность паренхиматозных структур. Вводится понятие «вегетатиный паспорт» больного, определяемый клинико-лаборатноым методом (изучение чувствительности рецепторов тромбоцитов к ацетилхолину и норадреналину, проведение тестов). У ваготоников основным медиатором является ацетилхолин и доминируют трофотропные процессы. Больные ваготоники предрасположены к  тревожно-депрессивным состояниям, аллергии, внутриклеточному алкалозу, микозам, преобладанию анаболических гормонов, венозному застою. У симпатоников основным медиатором выступает норадреналин, доминируют эрготропные процессы,  уних формируются панико-фобические реакции, преобладание катаболических гормонов, иммунодефицит, ацидоз, высокий внутриклеточный кальций, вирусно-бактериальная инфекция, ишемические повреждения. Стратегическая цель медицины – активное долголетие. Предложены медицинские реабилитационные программы «Долголетие». Разработаны основные положения и принципы адаптационной гомеокинетической физио-, кинезо-, фармако- и психотерапии, лечебного питания, курортологии. Врачебный контроль представлен методами диагностики и схемой постановки реабилитационного диагноза. Приводится этиология, классификация, диагностика и лечение синдромов системной недостаточности (дисневротического, дисгормонального, дисимунного, дисметаболического, дисалгического и воспаления) и типовых клинических синдромов. Издание рекомендовано в качестве учебника для врачей и студентов высших учебных заведений.

Детальніше...

Шидловська, Т. А. Функціональні порушення голосу [Текст] : монографія / Т. А. Шидловська. - Київ : Логос, 2011. - 523 с. : іл. (616.216/Ш 56)

В монографії наведені результати власних багаторічних комплексних наукових досліджень щодо патогенезу, діагностики і лікування функціональних порушень голосу, а також міститься великий масив матеріалу щодо анатомо-фізіологічних особливостей функціонування голосового апарату, складної організації системи голосоутворення, слухо-голосових взаємодій, особливості голосоведения при професійному використанні голосу, що дозволяє читачу більш повно розуміти складні процеси, які відбуваються в системі голосоутворення в умовах норми і патології. Узагальнення результатів ґрунтовних досліджень, багаторічного досвіду клінічних спостережень та педагогічної практики дозволило чітко і всебічно охарактеризувати сучасний стан проблеми, підходи до діагностики та ефективні методи лікування функціональних розладів голосоутворення.
Монографія розрахована на фоніатрів, отоларингологів, лікарів-інтернів, студентів вищих навчальних закладів, слухачів закладів післядипломної освіти, лікарів загальної практики, представників голосомовних професій, які хотіли б бути більш обізнаними у питаннях фоніатрії.

Детальніше...

Лобзин, Ю. В. Хламидийные инфекции. Диагностика, клиника, лечение, реабилитация [Текст] : руководство / Ю. В. Лобзин, А. Л. Позняк, С. Н. Сидорчук. - Санкт-Петербург : Фолиант, 2010 (616.9/Л 68)

Руководство посвящено одной из актуальных проблем медицины - хламидийной инфекции. В нем анализируется собственный опыт диагностики и лечения больных различными формами хламидийной инфекции (орнитоз, пневмохламидиоз, мочеполовой хламидиоз), накопленный в клинике инфекционных болезней Военно-медицинской академии, а также приводятся данные других исследователей по этой проблеме.
Выделена распространенная (генерализованная) форма мочеполового хламидиоза, что обусловлено целым рядом особенностей клиники, диагностики и течения данной инфекции, а также представлены современные принципы ее диагностики, этиотропной и патогенетической терапии.
Авторы излагают свои взгляды на особенности течения различных клинических форм хламидийной инфекции, современные возможности и схемы их диагностики, а также комплексного лечения. Освещаются вопросы патогенеза таких актуальных заболеваний, вызванных различными хламидиями и хламидофилами, как: трахома, паратрахома, венерическая лимфогранулема, орнитоз, мочеполовой хламидиоз, хламидийные поражения центральной нервной системы и ЛОР-органов, болезнь Рейтера, пневмохламидиоз (в том числе и у детей). Подробно рассматриваются клинико-лабораторные особенности течения данных форм хламидийной инфекции как у взрослых, так и у детей, а также различные методы их диагностики. Разбираются вопросы различных способов этиотропной и патогенетической терапии.

Руководство рассчитано не только на инфекционистов, но и на гинекологов, урологов, венерологов, терапевтов, ревматологов, пульмонологов, офтальмологов, ЛОР-специалистов, педиатров, невропатологов, микробиологов, эпидемиологов, иммунологов и других специалистов.

Детальніше...

Скорая медицинская помощь. Клинические рекомендации [Текст] : руководство / ред. С. Ф. Багненко. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2015 (616.1/9-082/С 44)

Настоящее издание клинических рекомендаций (протоколов) оказания скорой медицинской помощи содержит информацию о диагностике и лечении наиболее распространенных заболеваний и состояний, встречающихся на догоспитальном этапе оказания скорой медицинской помощи, а также на госпитальном этапе в стационарном отделении скорой медицинской помощи. Клинические рекомендации (протоколы) оказания скорой медицинской помощи были утверждены правлением Российского общества скорой медицинской помощи и профильной комиссией по специальности "Скорая медицинская помощь" Минздрава России.

Издание предназначено для медицинских работников, оказывающих скорую медицинскую помощь вне медицинской организации и в стационарных условиях, а также для обучающихся в медицинских образовательных учреждениях среднего, высшего и дополнительного профессионального образования.

Детальніше...