Навчальний посібник призначений для наочного навчання студентів анатомії спинного мозку людини медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-ІV р.а., а також лікарів-інтернів, клінічних ординаторів та для практичного використання практикуючих лікарів відповідного фаху.

Зміст

Розділ 1

Спинний мозок ембріонів та плодів людини

6-10 тижня внутрішньоутробного розвитку

Розділ 2

Спинний мозок плодів людини

11-20 тижня внутрішньоутробного розвитку

Розділ З

Спинний мозок плодів людини

21 - 40 тижня внутрішньоутробного розвитку

Розділ 4

Спинний мозок плодів людини із мальформаціями

Аненцефалія

Spina bifida

Баштовий череп

Плод людини із тератомою

Сіамські близнюки