Матеріали в практичному керівництві викладені на основі принципів доказової медицини та великого досвіду роботи авторів. Велика увага надається стандартам діагностики та тактиці лікування аритмій серця із застосуванням простих, доступних та інформативних алгоритмів.

ЗМІСТ

Розділ 1.    СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПОРУШЕНЬ РИТМУ СЕРЦЯ

Розділ 2.    ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА В НОРМІ ТА КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ГІПЕРТРОФІЙ РІЗНИХ ВІДДІЛІВ СЕРЦЯ

Розділ 3.    КЛАСИФІКАЦІЯ АРИТМІЙ ТА БЛОКАД СЕРЦЯ

Розділ 4.    КЛІНІЧНА ТА ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИАРИТМІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І ЗАСОБІВ ІНШИХ ГРУП,

ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ ОПОСЕРЕДКОВАНОЮ ПРОТИАРИТМІЧНОЮ ДІЄЮ

Розділ 5.    ПРИНЦИПИ КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ АНТИАРИТМІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ РЕЗИСТЕНТНИХ ПОРУШЕННЯХ РИТМУ СЕРЦЯ

Розділ 6. НАДШЛУНОЧКОВІ, ШЛУНОЧКОВІ ЕКСТРАСИСТОЛИ ТА ПАРАСИСТОЛИ

Розділ 7. ПАРОКСИЗМАЛЬНІ НАДШЛУНОЧКОВІ ТАХІКАРДІЇ

Розділ 8. ФІБРИЛЯЦІЯ ПЕРЕДСЕРДЬ

Розділ 9. ТРІПОТІННЯ ПЕРЕДСЕРДЬ

Розділ 10. ШЛУНОЧКОВА ТАХІКАРДІЯ

Розділ 11. РАПТОВА СЕРЦЕВА СМЕРТЬ

Розділ 12. БЛОКАДИ СЕРЦЯ

Розділ 13. ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЧНІ СИНДРОМИ

Розділ 14. ПОРУШЕННЯ РИТМУ СЕРЦЯ У ВАГІТНИХ ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ

СПИСОК КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ НАУКОВИХ РОБІ ТА ПАТЕНТІВ АВТОРІВ ПРАКТИЧНОГО КЕРІВНИЦТВА

ЩОДО ПОРУШЕНЬ РИТМУ СЕРЦЯ З УРАХУВАННЯМ РОКІВ ПУБЛІКАЦІЙ