Підручник створений згідно з програмою навчальної дисципліни “Радіологія” (Київ, 2006) і відповідає принципам Європейської кридитно-модульної системи якісної підготовки лікарів. У підручнику викладені сучасні досягнення медичної радіології, методи візуалізації в променевій діагностиці, принципи отримання діагностичних зображень, променева діагностика захворювань органів і систем, алгоритми променевих досліджень, тестові завдання і ситуаційні задачі. Для зручності студентів в одному виданні представлено основи і сучасний рівень променевої терапії. Для студентів медичних вузів IV рівня акредитації, інтернів-радіологів та лікарів інших спеціальностей.

ЗМІСТ

ЧАСТИНА І Загальні питання медичної радіології

РОЗДІЛ 1. Загальні питання медичної радіології

РОЗДІЛ 2. Біологічна дія іонізуючих випромінювань

РОЗДІЛ 3. Організація радіологічної служби в Україні

ЧАСТИНА II Променева терапія

РОЗДІЛ 4. Принципи і методи променевої терапії

РОЗДІЛ 5. Основи променевої терапії пухлинних і непухлинних захворювань

РОЗДІЛ 6. Рентгенотерапія

РОЗДІЛ 7. Далекодистанційна променева терапія

РОЗДІЛ 8. Контактна променева терапія (брахітерапія)

ЧАСТИНА III

Методи візуалізації в променевій діагностиці, принципи отримання діагностичних зображень

РОЗДІЛ 9. Радіонуклідна діагностика

РОЗДІЛ 10. Рентгенологічна діагностика, комп'ютерна томографія, спіральна комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, ультразвукова діагностика

ЧАСТИНА IV Променеве дослідження органів і систем

РОЗДІЛ 11. Променеве дослідження опорно-рухової системи

РОЗДІЛ 12. Променеве дослідження органів дихання

РОЗДІЛ 13. Променеве дослідження серцево-судинної системи

РОЗДІЛ 14. Променеве дослідження травної системи

РОЗДІЛ 15. Променеве дослідження сечовидільної системи

РОЗДІЛ 16. Променеве дослідження статевої системи і грудних залоз

РОЗДІЛ 17. Променеве дослідження ЦНС

РОЗДІЛ 18. Променеве дослідження окремих захворювань ендокринних залоз

РОЗДІЛ 19. Променеве дослідження в стоматології