В атласі у систематизованому порядку, виходячи із сучасних позицій, відобра: но гістологічну будову тканин і органів, патогістологічні прояви загальнопатологічн процесів, цито- і патоморфологію захворювань усіх систем, органів і тканин організму людини. Усі мікрофотографії представлені оригінальними гістологічними та ци логічними препаратами. Атлас складається з двох частин: гістології та патоморфології, що дозволяє проводити порівняння патологічних процесів із нормальною гістоархітектонікою тканин і органів. Атлас призначений для студентів медичних ВНЗ за спеціальностями «Лікувалі справа», «Педіатрія», «Стоматологія», які вивчають гістологію та патоморфологію, і лікарів-інтернів, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів за спеціальностя «Патологічна анатомія», «Дитяча патологічна анатомія», лікарів-патологоанатомів, кладачів медичних ВНЗ і лікарів різних спеціальностей, у практиці яких зустрічаюті патологічні стани та захворювання, патогістологічна картина яких тут продемонстрова

ЗМІСТ

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

ЧАСТИНА І. ГІСТОЛОГІЯ

Глава 1.Тканини

Глава 2. Нервова система

Глава 3. Органи чуття

Глава 4. Серцево-судинна система

Глава 5. Органи кровотворення й імуногенезу

Глава 6. Ендокринна система

Глава 7. Шлунково-кишковий тракт, зубо-щелепна система

Глава 8. Органи дихання

Глава 9. Шкіра

Глава 10. Сечовидільна система

Глава 11. Чоловіча статева система

Глава 12. Жіноча статева система

Глава 13. Позазародкові органи

ЧАСТИНА II. ПАТОМОРФОЛОГІЯ

РОЗДІЛ 1. Загальна патоморфологія

Глава 1. Патологічне накопичення продуктів обміну (дистрофії)

Глава 2. Некроз

Глава 3. Порушення кровообігу

Глава 4. Порушення вмісту тканинної рідини

Глава 5. Запалення

Глава 6. Імунопатологічні процеси

Глава 7. Адаптація

Глава 8. Регенерація

Глава 9. Склероз

Глава 10. Пухлини

РОЗДІЛ 2. Спеціальна патоморфологія

Глава 11. Хвороби системи крові: анемії

Глава 12. Хвороби серцево-судинної системи

Глава 13. Системні захворювання сполучної тканини

Глава 14. Хвороби органів дихання

Глава 15. Хвороби зубо-щелепної системи й органів ротової порожнини

Глава 16. Хвороби шлунково-кишкового тракту

Глава 17. Хвороби сечовидільної системи

Глава 18. Хвороби залоз внутрішньої секреції

Глава 19. Хвороби чоловічих статевих органів

Глава 20. Хвороби жіночих статевих органів

Глава 21.Хвороби грудних залоз

Глава 22. Хвороби вагітності та післяпологового періоду

Глава 23. Хвороби центральної нервової системи

Глава 24. Хвороби опорно-рухового апарату

Глава 25. Патологія шкіри

Глава 26. Лімфаденопатії

Глава 27. Хвороби дитячого віку

Глава 28. Інфекційні захворювання

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

ПОКАЖЧИК МІКРОФОТОГРАФІЙ