У виданні представлено методики, які дозволяють вивчити морфологічні особливості тканин організму в нормі та при патологічних станах, що є базисом стандартів доказової медицини. Вперше в Україні видається книга, в якій наведено як класичні методики дослідження в морфології, так і сучасні імуноморфологічні. Більшість методик перевірено авторами. Книга рекомендована для лікарів-патологоанатомів, лікарів-судово-медичних експертів-гістологів, лікарів-цитологів, лаборантів, науковців-морфологів. Видання буде корисним для викладачів, аспірантів, студентів медичних вузів, які займаються морфологічними дослідженнями.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Забір та фіксація матеріалу (Багрій М. М., Діброва В. А.)        

РОЗДІЛ 2. Зневоднення та ущільнення об'єктів (Багрій М. М., Діброва В. А.)
РОЗДІЛ 3. Виготовлення зрізів (Багрій М. М., Діброва В. А.)

РОЗДІЛ 4. Загальні принципи забарвлення гістологічних зрізів (Багрій М. М., Діброва В. А.)

РОЗДІЛ 5. Методики забарвлення гістологічних зрізів

РОЗДІЛ 6. Забарвлення гематологічних препаратів (Багрій М. М.)

РОЗДІЛ 7. Цитологічні методики (Багрій М. М.)

РОЗДІЛ 8. Методики виявлення бактерій, найпростіших, грибків, вірусів (Багрій М. М.)

РОЗДІЛ 9. Поляризаційна мікроскопія (Багрій М. М.)

РОЗДІЛ 10. Сучасні імуноморфологічні методики

РОЗДІЛ 11. Методики трансмісійної електронної мікроскопії (Попадинець О. Г., Грищук М. І.)

РОЗДІЛ 12. Виготовлення музейних макропрепаратів (Багрій М. М.)