У підручник включено всі основні розділи невідкладних станів, які трапляються в медичній науці і практиці при різних захворюваннях. Висвітлено нові методи, способи і технології в діагностиці й наданні екстреної медичної допомоги в хірургії, кардіології, неврології, стоматології, нейрохірургії, оториноларингології, травматології, при опікових захворюваннях, отруєннях, в офтальмології та фтизіатрії. Відповідно до вимог доказової медицини стисло викладено етіологію, патогенез, діагностику і лікування різних нозологічних захво-рювань на догоспітальному і ранньому госпітальному етапах. Наведено сучасні препарати. Для лікарів-інтернів, лікарів — слухачів курсів післядипломної освіти, лікарів усіх спеціальностей, що вивчають медицину невідкладних станів за програмами післядипломної освіти, докторантів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів екстреної медичної допомоги, сімейних лікарів, студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Зміст

Розділ 1. Організація швидкої медичної допомоги (І.С. Зозуля, Г.Г. Рощін, А.В. Вершигора, А.В. Рогов)

Розділ 2. Серцево-легенева реанімація у дорослих (Ю.І. Марков)

Розділ 3. Невідкладні стани в кардіології (Т.І. Ганджа, М.Ф. Соколов, А.О. Супрун)

Розділ 4. Невідкладна хірургія черевної порожнини  (М.І. Тутченко, Б.І. Слонецький)

Розділ 5. Невідкладна допомога при легеневих кровотечах і кровохарканні (Р.Г. Процюк, Р.Р. Процюк)

Розділ 6. Невідкладна допомога при травмах опорно-рухового апарату (В.А. Попов, М.Л. Анкін)

Розділ 7. Стани, що потребують надання екстреної і невідкладної медичної допомоги в акушерстві та гінекології (С.С. Леуш)

Розділ 8. Невідкладні стани в урології (С.О. Возіанов, І.І. Горпинченко, А.І. Бойко, Ю.М. Гурженко)

Розділ 9. Невідкладні стани в проктології (Я.П. Фелештинський, В.І. Мамчич, Р.К. Палієнко)

Розділ 10. Невідкладні стани в офтальмології (С.О. Риков, І.В. Шаргородська, А.С. Гудзь)

Розділ 11. Невідкладна допомога в терапевтичній стоматології (Г.Ф. Білоклицька, Л.М. Заноздра, Т.О. Солнцева, О.В. Ашаренкова)

Розділ 12. Невідкладна допомога у щелепно-лицевій хірургії (К.Я. Передков)

Розділ 13. Невідкладні стани в невропатології (І.С. Зозуля, А.І. Зозуля, А.О. Волосовець)

Розділ 14. Кома (І.С. Зозуля, В.І. Боброва)

Розділ 15. Невідкладна допомога при черепно-мозковій і хребтово-спинномозковій травмах (М.Є. Поліщук, О.М. Гончарук, М.Б. Виваль)

Розділ 16. Невідкладна допомога у психіатрії (В.М. Кузнєцов)

Розділ 17. Невідкладні стани в педіатрії (А.В. Біляєв, М.Б. Дмитрієва, Т.Г. Чухрай, Л.Д. Танцюра, В.В. Орел)

Розділ 18. Екстрена і невідкладна допомога в дитячій оториноларингології (А.Л. Косаковський, І.А. Косаківська, А.О. Лайко)

Розділ 19. Невідкладні стани в оториноларингології (Р.А. Абизов, В.О. Шкорботун)

Розділ 20. Невідкладні стани в комбустіології (Г.П. Козинець, О.Ю. Сорокіна)

Розділ 21. Гострі отруєння ( І.П. Шлапак , О.В. Іващенко, І.С. Зозуля, Н.В. Курділь, В.М. Падалка)

Розділ 22. Невідкладна допомога при харчових отруєннях (І.П. Козярін, В.І. Слободкін)