Навчальний посібник містить сучасну інформацію щодо етіології, клінічної картини, діагностики, лікування та профілактики при найпоширеніших­ хворобах кістково-м’язової системи та сполучної тканини, спрямований на поліпшення теоретичної і практичної підготовки студентів. Посібник створено відповідно до затвердженої навчальної програми «Внутрішня медицина» 2015—2016 н. р. для студентів V курсу. Його зміст і побудова спростить і полегшить студентам підготовку як під час самостійної роботи вдома, так і під час практичних занять у клініці. Для студентів, лікарів-інтернів і курсантів вищих медичних навчальних­ закладів післядипломної освіти.

Зміст

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Змістовий модуль 2. «Основи діагностики, лікування
та профілактики основних хвороб кістково-м’язової системи
та сполучної тканини»

Практичне заняття 1

Гостра ревматична гарячка. Системні захворювання сполучної тканини
(системний червоний вовчак)

Практичне заняття 2

Системні захворювання сполучної тканини (системна склеродермія, дерматополіміозит)

Практичне заняття 3

Системний васкуліт. Геморагічний васкуліт (васкуліт Шенляйна-Геноха), гіперсенситивний васкуліт, вузликовий поліартеріїт

Практичне заняття 4

Ревматоїдний артрит

Практичне заняття 5

Остеоартроз

Практичне заняття 6

Подагра

Практичне заняття 7

Серонегативні спондилоартропатії (анкілозивний спондилоартрит, реактивний артрит)