У Пораднику зібрано сучасні відомості щодо класифікацій, діагностики, лікування та профілактики внутрішніх захворювань, що ґрунтуються на принципах клінічної епідеміології та доказової медицини.
Всі розділи Порадника містять алгоритми диференціальної діагностики та добре ілюстро­вані матеріалами сучасних інструментальних методів дослідження. Використано новітні реко­мендації, протоколи та стандарти надання медичної допомоги, представлені вітчизняними, європейськими та світовими науковими медичними товариствами й організаціями.
В додатках наведено фізіологічні константи людини та рецептурні прописи.
Книга розрахована на користувачів, які уже мають певний рівень фахової підготовки, передусім — на лікарів загальної практики/сімейної медицини. Вона стане також незамінним помічником в оволодінні знаннями із внутрішньої патології і для студентів старших курсів медичних університетів та лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, курсантів-терапевтів за­кладів післядипломної освіти, лікарів терапевтичного профілю.

 

Зміст

Передмова
Використані скорочення
РОЗДІЛ 1. Хвороби системи кровообігу (В.І. Бульда, О.В. Смирнова, Н.І. Хомченкова, М.І. Загородний)
Атеросклероз
Ішемічна хвороба серця
Тромбоемболія легеневої артерії
Розшарувальна аневризма аорти
Артеріальна гіпертензія
Нейроциркуляторна дистонія
Інфекційний ендокадит
Міокардити
Набуті вади серця
Багатоклапанні вади серця
Вроджені вади серця у дорослих
Перикардити
Порушення ритму та провідності
Кардіоміопатії
Хронічна серцева недостатність
Гостра недостатність кровообігу
Кардіогенний шок
РОЗДІЛ 2. Хвороби органів дихання (А.С. Свінціцький, М.І. Дземан)
Гострі респіраторні захворювання
Бронхіт
Хронічне обструктивне захворювання легень
Пневмонія
Бронхіальна астма
Бронхоектатична хвороба
Плеврит
Інтерстиційні захворювання легень. Фіброзивні альвеоліти
Муковісцидоз
Саркоїдоз органів дихання
Інфекційно-деструктивні процеси в легенях
Синдром нічного (сонного) апное
Гостра дихальна недостатність
Хронічна дихальна недостатність
Хронічне легеневе серце
РОЗДІЛ 3. Захворювання органів травлення (А.С. Свінціцький, О.О. Абрагамович, А.В. Острогляд, Г.А. Соловйова)
Езофагіти
Гастроезофагальна рефлюксна хвороба
Функціональна диспепсія
Гастрити
Виразкова хвороба
Целіакія
Хвороба Крона
Неспецифічний виразковий коліт
Синдром подразнених кишок
Дисбактеріоз кишок
Хронічні гепатити
Цироз печінки
Алкогольна хвороба печінки
Хронічний безкам'яний холецистит
Жовчнокам'яна хвороба
Дискінезія жовчних шляхів
Первинний склерозивний холангіт
Спадкові пігментні гепатози
Хронічний панкреатит
РОЗДІЛ 4. Ревматичні захворювання (А.С. Свінціцький, Н.П. Козак)
Гостра ревматична гарячка
Ревматоїдний артрит
Системний червоний вовчак
Системна склеродермія
Дерматоміозит і поліміозит
Системні васкуліти
Остеоартроз
Подагра
Серонегативні спондилоартрити
Інфекційні артрити
РОЗДІЛ 5. Хвороби нирок і сечових шляхів (А.С. Свінціцький)
Гломерулонефрити
Первинні гломерулярні хвороби. Хронічний гломерулонефрит
Пієлонефрити
Інтерстиційний нефрит і хронічні тубулопатії
Сечокам'яна хвороба
Амілоїдоз нирок
Гостре ушкодження нирок
Хронічна ниркова недостатність
Класифікація хвороб сечової системи для нефрологічної практики
РОЗДІЛ 6. Захворювання системи крові (А.С. Свінціцький, С.В. Скрипниченко, І.О. Родіонова)
Анемії
Гемобластози
Злоякісні лімфоми
Геморагійні діатези
РОЗДІЛ 7. Алергійні захворювання (А.С. Свінціцький)
Загальні відомості про алергійні захворювання
Анафілактичний шок
Набряк Квінке
Кропив'янка
Атопічний дерматит
Алергійний контактний дерматит
Полінози
Медикаментозна алергія
Харчова алергія
Інсектна алергія
РОЗДІЛ 8. Захворювання ендокринної системи (П.М. Боднар, Т.П. Михальчишин, Ю.І. Комісаренко, О.М. Приступюк)
Цукровий діабет
Захворювання щитоподібної залози
Захворювання прищитоподібних залоз
Захворюваня гіпофіза
Захворювання надниркових залоз
Порушення обміну речовин
Рецептурні прописи
Предметний покажчик