Підручник містить систематизоване викладення курсу паліативної та хоспісної допомоги, включаючи питання організації та надання госпітальної і амбулаторної допомоги паліативним пацієнтам у світі та в Україні. Висвітлено сучасні підходи та кращий міжнародний і національний досвід надання паліативної та хоспісної медичної допомоги інкурабельним хворим з онкологічними, серцево-судинними та іншими хронічними неінфекційними захворюваннями, а також пацієнтам у термінальних стадіях ВІЛ-інфекції/СНІД та туберкульозу. Підручник складений відповідно до типової наскрізної навчальної програми “Паліативна та хоспісна допомога”, затвердженої МОЗ України для студентів вищих медичних навчальних закладів і буде використаний також у системі післядипломної освіти інтернів та підвищення квіліфікації лікарів загальної практики — сімейних лікарів, лікарів закладів охорони здоров’я

ЗМІСТ

Розділ 1. ПАЛІАТИВНА ТА ХОСПІСНА ДОПОМОГА: МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНА АКТУАЛЬНІСТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ, СКЛАДОВІ

Розділ 2. ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

Розділ 3. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНИХ НЕВИЛІКОВНИХ ХВОРОБ. КОНЦЕПЦІЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

Розділ 4. ТИПОВІ КЛІНІЧНІ СИМПТОМИ В ПАЛІАТИВНІЙ

ТА ХОСПІСНІЙ МЕДИЦИНІ

Розділ 5. БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ У ПАЛІАТИВНІЙ МЕДИЦИНІ: ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ, ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ТА КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ

Розділ 6. ПАЛІАТИВНА ОНКОЛОГІЯ. НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ІЗ ЗЛОЯКІСНИМИ НОВОУТВОРЕННЯМИ

Розділ 7. ПАЛІАТИВНА ТА ХОСПІСНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ

НА ВІЛ/СНІД ТА ТУБЕРКУЛЬОЗ

Розділ 8. ФАРМАКОТЕРАПІЯ В ПАЛІАТИВНІЙ МЕДИЦИНИ.

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ

Розділ 9. ФАРМАКОТЕРАПІЯ В ПАЛІАТИВНІЙ МЕДИЦИНІ-2.

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ АД'ЮВАНТНОЇ ДІЇ

Розділ 10. ПСИХОЛОГІЧНІ І ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ АСПЕКТИ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ

Розділ 11. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ЛІТНЬОГО ВІКУ

Розділ 12. НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ:

КЛІНІЧНІ, БІОЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ

Розділ 13. ЕТИЧНІ І ДУХОВНІ АСПЕКТИ ПАЛІАТИВНОЇ

ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ

Розділ 14. РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ ЛІКАРЯ В ТЕРМІНАЛЬНИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ.

ЕЛЕМЕНТИ МЕДИЧНОЇ ТАНАТОЛОГІЇ

Розділ 15. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

У СФЕРІ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ

Розділ 16. ОРГАНІЗАЦІЙНІ І НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ

НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

ЛІТЕРАТУРА

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ

ДОПОМОГИ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ

ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

ДОДАТКИ