Посібник складається з 5 розділів, які відповідають вимогам програми з дисципліни ''Екстрена та невідкладна медична допомога'', містить додатки з алгоритмами виконання дій з надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. До кожного розділу розроблено контрольні питання, ситуаційні задачі і наведено перелік інформаційних посилань. Посібник підготований відповідно до вимог освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників спеціальності ''Медицина'',

Вступ

РОЗДІЛ 1. Організація надання екстреної і невідкладної медичної допомоги в Україні. Початкові дії медичних працівників у випадку невідкладного стану пацієнта

РОЗДІЛ 2. Порядок надання невідкладної медичної допомоги постраждалим та хворим на догоспітальному етапі

РОЗДІЛ 3. Технологія надання екстреної медичної допомоги при зупинці кровобігу і дихання

РОЗДІЛ 4. Діагностика і лікування невідкладних станів на місці події

РОЗДІЛ 5. Екстрена медична допомога при механічних травмах та масових ураженнях

Додатки

Додаток 1. Табель оснащення бригад ЕШМД

Додаток 2. Табель оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (ПМД) для надання ЕМД

Додаток 3. Інструкція щодо заповнення форми первинної медичної облікової документації № 109/о "Картка виклику швидкої медичної допомоги" (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України 17.11.2010 № 999)

Додаток 4. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Гіпертонічний криз”

Додаток 5. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Гіпертермія"

Додаток 6 а. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу

екстреної медичної допомоги "Гіповолемічний шок"

Додаток 6 б. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Гостра дихальна недостатність

при гіповолемічному шоку”

Додаток 6 в. Аголгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Гіповолемічний шок при політравмі"

Додаток 7. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Гостра дихальна недостатність"

Додаток 8. Аголгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Гострі отруєння”

Додаток 9. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Носова кровотеча"

Додаток 10. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Обструкція дихальних шляхів стороннім тілом"

Додаток 11 а. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу

екстреної медичної допомоги "Політравма"

Додаток 11 б. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу

екстреної медичної допомоги "Гостра дихальна недостатність

при політравмі"

Додаток 12. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Раптова серцева смерть"

Додаток 13. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Стеноз гортані”

Додаток 14. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Странгуляційна асфіксія"

Додаток 15. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Травма грудної клітки"

Додаток 16. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Травма живота"

Додаток 17. Алгоритм дії відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Травма кінцівок"

Додаток 18. Алгоритм дії відповідно до уніфікованого протоколу екстреної медичної допомоги "Травма хребта"

Додаток 19. Алгоритм дії відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Черепно-мозкова травма"

Додаток 20. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Тромбоемболія легеневої артерії'

Додаток 21. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Гострі респіраторні інфекції, в тому числі грип"