НАЗВА ВИДАННЯ              

 2017  

 2018  

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ          
   
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕД., АКУШ. ТА ГІНЕК.             електр. журнал 1 - 2  
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 - 12 
1 - 6
АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ, ГЕНЕТИКА                    електр. журнал 1 - 4   
ЖУРНАЛ АКУШЕРСТВА И ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 1 - 2  
 
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ 1-10   
1 - 7
З ТУРБОТОЮ ПРО ЖІНКУ 1 - 9
1 - 6
МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ 1 - 8  
1 - 6
ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКЦИИ  -----
 
РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 1 - 6
1 - 2
     
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ І РЕАНІМАТОЛОГІЯ    
1 - 43 
1 - 2 
1 - 4  
1 - 3
1 - 2  
МЕДИЦИНА БОЛЮ                                                     електр. журнал 1 - 2  
     
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ    
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ 1 - 4  
1 - 2
ГЕПАТОЛОГИЯ                                                          електр. журнал 1 - 4
 
КЛИНИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ  -----  
 
РОССИЙСКИЙ Ж-Л ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ 1 - 6   
1 - 3
СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ 1 - 6  
1 - 5
     
ГЕМАТОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК ГЕМАТОЛОГИИ                                           електр. журнал   1
ГЕМАТОЛОГИЯ И ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ -----   
 
РОССИЙСКИЙ Ж-Л ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ И ОНКОЛОГИИ    ел. ж-л
1 - 4
     
ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА  ВЕНЕРОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК ДЕРМАТОЛОГИИ  И ВЕНЕРОЛОГИИ 1 - 6   
1 - 3
ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ 1 - 3  
 
ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ МИКОЛОГИИ                    електр. журнал 1 - 3   
 
РОССИЙСКИЙ Ж-Л КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 1 - 6  
 
УКРАЇНСЬКИЙ Ж-Л ДЕРМАТОЛОГІЇ, ВЕНЕРОЛОГІЇ 1 - 4  
1 - 4
     
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ    
ДІАБЕТ, ОЖИРІННЯ, МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ 1 - 6   
1
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ                                                    електр. журнал    
 
КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ ТА ЕНДОКРИННА ХІРУРГІЯ         ел. ж-л 1-4     
МІЖНАРОДНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 8   
1 - 4
ОЖИРЕНИЕ И МЕТАБОЛИЗМ                                       електр. журнал 1 - 3
 
ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 1 - 6 
 
ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ 1 - 4   
1 - 4
РЕПРОДУКТИВНАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 1 - 6 
1 - 5
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ                                                  електр. журнал 1 - 6 1 - 2 
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДИТЯЧОЇ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ 1 - 4
1 
     
ІМУНОЛОГИЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ    
АЛЕРГІЯ У ДИТИНИ 21/22
 
АСТМА И АЛЛЕРГИЯ                                         електр. журнал 1 - 4
1 - 2 
АСТМА ТА АЛЕРГІЯ 1 - 4 
1 - 3
ИММУНОЛОГИЯ  ----   
 
КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ, АЛЕРГОЛОГІЯ, ІНФЕКТОЛОГІЯ 1 - 8 
1 - 7
     
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ    
АКТУАЛЬНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ 1 - 6
1 - 3
ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ 1 - 4  
 
ИНФЕКЦИЯ И ИММУНИТЕТ                                          електр. журнал 1 - 4
 
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ 1 - 4  
1 - 2
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 1  
 
     
КАРДІОЛОГІЯ    
АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ                                            електр. журнал 1 - 3  
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ                         
1 - 6
1 - 3
ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ                                           електр. журнал  90  
 91
КАРДИОЛОГИЯ 1 - 12 
1 - 3
КАРДІОХІРУРГІЯ ТА ІНТЕРВЕНЦІЙНА КАРДІОЛОГІЯ 1 - 4   
1 - 3
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ                                                                                електр. журнал
1 - 3
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ КАРДИОАНГИОЛОГИИ                                                електр. журнал
   
НОВОСТИ КАРДИОЛОГИИ                                          електр. журнал 1 - 4   
РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ Ж-Л 1 - 4  
 
СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ 1 - 3
 
СЕРЦЕ І СУДИНИ 1 - 4   
1 - 3
УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1 - 6   
1 - 5
     
ЛАБОРАТОРНА СПРАВА    
КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА  -----  
1 - 2
ЛАБОРАТОРНА СПРАВА
  1 - 2 
     
НЕВРОЛОГІЯ І ПСИХІАТРІЯ    
НЕЙРО NEWS 1 - 10
1 - 7
АРХІВ ПСИХІАТРІЇ                                                     електр. журнал 1- 4    
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГІЇ ім.Б.М.Маньковського
1 - 4   
1
Ж-Л НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ им. КОРСАКОВА 1 - 12 
1 - 6
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ                          
1 - 4  
1 
МІЖНАРОДНИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 8 
1 - 4
НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ                                   електр. журнал 1 - 3   
 
НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ                                                    електр. журнал    
 
РУССКИЙ Ж-Л ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ                        електр. журнал 1 - 4   1
СОВРЕМ. ТЕРАПИЯ В ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ      електр. журнал 1 - 4
1
УКРАЇНСЬКИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1 - 4  
1 - 2
     
НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА    
ЖУРНАЛ им.Н.В.СКЛИФОСОВСКОГО                           електр. журнал 1 - 4  
МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 1 - 8 
1 - 3
ГОСТРІ ТА НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ У ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ 1 - 6
1 - 3
     
ОНКОЛОГІЯ    
ВОПРОСЫ  ОНКОЛОГИИ 1 - 6  
 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ                                   електр. журнал
1 - 4   
КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ                            електр. журнал 1 - 4
 
КЛІНІЧНА ОНКОЛОГІЯ                                     1 - 4  
1 - 3
ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ                                                   електр. журнал
1 - 3   
 
ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОПРОКТОЛОГИЯ                     електр. журнал 1 - 2   
 
ОНКОЛОГІЯ                                                              електр. журнал 1 - 3  
 
ОНКОЛОГИЯ им. ГЕРЦЕНА 1 - 5   
 
ОНКОПЕДИАТРИЯ                                                      електр. журнал 1 - 3  
ОНКОУРОЛОГИЯ                                                        електр. журнал 1 - 3  
ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ                                         електр. журнал
1 - 3   
 
ОПУХОЛИ ЖЕНСКОЙ РЕПР. СИСТЕМЫ                        електр. журнал
1 - 3 
 
РОССИЙСКИЙ Ж-Л ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ И ОНКОЛОГИИ    ел. ж-л
   
САРКОМЫ КОСТЕЙ, МЯГКИХ ТКАНЕЙ И ОПУХОЛИ КОЖИ    ел. журнал 1 - 4    
     
ОРГАНІЗАЦІЯ  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я    
ВІСНИК СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 1 - 4
1 - 2
ЖУРНАЛ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ 1 - 6 1 - 5
ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ДИРЕКТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 1 - 12
1 - 10
ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ 1 - 12
1 - 9
УКРАЇНА. ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ                                         електр. журнал 1 - 4 1 
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 1 - 12
1 - 11
     
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 1 - 6  
1 - 2
ЖУРНАЛ ВУШНИХ, НОСОВИХ І ГОРЛОВИХ ХВОРОБ 1 - 6  
1 - 4
РИНОЛОГІЯ 3 - 4
 
     
ОФТАЛЬМОЛОГІЯ    
АРХІВ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ УКРАЇНИ                                електр. журнал 1 - 3  
ВЕСТНИК ОФТАЛЬМОЛОГИИ 1 - 6 
1 - 2
КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ РМЖ                       електр. журнал 1 - 3  
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ Ж-Л 1 - 6
1 - 5
     
ПЕДІАТРІЯ    
ДИТЯЧИЙ ЛІКАР 1 - 6 
1 - 4
ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА 1 - 8
 
З ТУРБОТОЮ ПРО ДИТИНУ 1 - 4
1 - 3
МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛ. 1 - 4
1 - 3
НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА 1 - 4
1 
ПЕДИАТРИЯ. ж-л им. СПЕРАНСКОГО 1 - 6  
1 - 2
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 1 - 4
 
РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ 1 - 4   
1 
РОССИЙСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 1 - 3
 
СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ 1 - 8
1 - 5
     
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ    
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЯ                             електр. журнал 1 - 2   
 
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 1 - 6  
1 - 3
УКРАЇНСЬКИЙ ПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 4   
1 - 4
     
РЕВМАТОЛОГІЯ    
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ                   електр. журнал 1 - 5  
УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 4
1 - 3
СОВРЕМЕННАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ                                  електр. журнал 1 - 4 1
     
РЕНТГЕНОЛОГІЯ ТА РАДІОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК РЕНТГЕНОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ 1 - 6
1 - 2
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ   -----  
МЕДИЦИНСКАЯ РАДИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 1 - 6 
1  - 2
ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА , ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ 1 - 2   
 
РАДИОЛОГИЯ ПРАКТИКА                                            електр. журнал   -----
 
РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТР. Ж-Л ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ електр. журнал 1 - 4
УКРАЇНСЬКИЙ РАДІОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1 - 4 
1 - 3
     
СЕСТРИНСЬКА СПРАВА    
ДОВІДНИК ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 1 - 12
1 - 10
ЖУРНАЛ ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 1 - 12
1 - 10
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 1 - 8
1 - 3
МЕДСЕСТРИНСТВО 1 - 4
1 - 2
     
СІМЕЙНА МЕДИЦИНА    
БІБЛІОТЕКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ ТА МЕДСЕСТРИ 1 - 5  
1
РОССИЙСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ                                 електр. журнал 1 - 2
 
СІМЕЙНА МЕДИЦИНА 1 - 6  
1 - 3
УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ 1 - 9 
 
     
СТОМАТОЛОГІЯ    
ДЕНТ АРТ 1 - 4   
1 - 3
КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ                                         електр. журнал 1 - 4 
НОВИНИ СТОМАТОЛОГІЇ 1 - 4 
1 - 3
ПРОФІЛАКТИЧНА ТА ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ       
 
СОВРЕМЕННАЯ ОРТОДОНТИЯ 1 - 4   
1 - 3
СТОМАТОЛОГ ИНФО 1 - 12 
1 - 9
     
ТЕРАПІЯ    
ВРАЧ 1 - 12 1 - 5
КЛИНИЦИСТ                                                              електр. журнал
   
 
ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ 1 - 12 
1 - 6
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО                                                       електр. журнал 1 - 4  
1
ЛІКАРСЬКА СПРАВА. ВРАЧЕБНОЕ ДЕЛО 5 - 8
 
МИСТЕЦТВО ЛІКУВАННЯ 1 - 10 1 - 6
ПРАКТИКУЮЧИЙ ЛІКАР 1 - 4
1 - 3
ПРИВАТНИЙ ЛІКАР 1 - 10  
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ 1 - 12
1 - 5
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. THERAPIA 1 - 12 1
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ Ж-Л 1 - 4 
1 - 4
УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ 1 - 10
 
     
ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ    
БОЛЬ. СУСТАВЫ. ПОЗВОНОЧНИК 1 - 4
1 - 2
ВЕСТНИК ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 1 - 3
 
ВІСНИК ОРТОПЕДІЇ,ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ 1 - 4  
1 - 2
ГЕНИЙ ОРТОПЕДИИ                                                    електр. журнал 
1 - 4  
 
ОРТОПЕДИЯ,ТРАВМАТОЛОГИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 1 - 4  
1 - 2 
ТРАВМА                                                                   
1 - 6 
1 
     
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА    
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 1 - 6  
1 - 2 
     
УРОЛОГІЯ ТА НЕФРОЛОГІЯ    
НЕФРОЛОГИЯ 1 - 6  
1 - 2
ПОЧКИ                                                           
1 - 4 
1 - 3
УКРАЇНСЬКИЙ Ж-Л НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ 1 - 4   
1 - 3
УРОЛОГИЯ 1 - 6   
1 - 3
УРОЛОГІЯ                                                     
1 - 4
1 - 3
     
ФАРМАКОЛОГІЯ    
КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ 1 - 4  
1 - 2
РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ 1 - 4  
1 - 3
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 6 1 - 4
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЧАСОПИС                          1 - 4 
1 - 2
     
ФІЗІОТЕРАПІЯ    
ВОПРОСЫ КУРОРТОЛОГИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ И ЛФК          електр. ж-л    
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА                                                  електр. ж-л 1 - 4  
1
МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, КУРОРТОЛОГІЯ, ФІЗІОТЕРАПІЯ 1 - 2 
 
ФИЗИОТЕРАПИЯ, БАЛЬНЕОЛОГИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ   ----- 
 
     
ФТИЗІАТРІЯ    
ТУБЕРКУЛЕЗ И БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 1 - 12 
1 - 6
ТУБЕРКУЛЬОЗ. ЛЕГЕНЕВІ ХВОРОБИ. ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ 1 - 4  
1 - 3
     
ХІРУРГІЯ    
АНДРОЛОГИЯ И ГЕНИТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 1 - 3  
ВЕСТНИК ХИРУРГИИ им. ГРЕКОВА 1 - 7
1 - 3
ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ 1 - 6   
 
Ж-Л ВОПРОСЫ НЕЙРОХИРУРГИИ им. БУРДЕНКО 1 - 2
 
КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ 1-12  
1 - 7
РАНЫ И РАНЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ                                     електр. журнал
1 -2    
 
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ХІРУРГІЇ                                електр. журнал 1
 
УКРАЇНСЬКИЙ НЕЙРОХІРУРГІЧНИЙ Ж-Л                      електр. журнал 1 - 3
 
ХИРУРГИЯ 1-12   
1 - 5
ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ 1 - 4
1 - 4
ХІРУРГІЯ УКРАЇНИ 1 - 4   
1 - 3
ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ 1 - 4
 
ЭНДОКРИННАЯ ХИРУРГИЯ   -----
 
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 1 - 3      
 
     
МЕДИЧНІ ЖУРНАЛИ РІЗНОЇ ТЕМАТИКИ    
MEDISINE REVIEW 1 - 4  
АРХИВЪ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ                               електр. журнал 1 - 4  
ВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ   електр. журнал
1 - 4
 
ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ                               електр. журнал 1 - 4
 
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ Ж-Л 1 - 5   
 
ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я    
ЖУРНАЛ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ            електр. журнал 1 - 4
1 - 2 
ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ 1 - 4
 
ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ 1 - 4 
1 - 2
КЛИНИЧЕСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ                               електр. журнал  
ЛІКИ УКРАЇНИ 1 - 9   
1 - 8
ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС 1 - 4   
 
МЕДИЦИНА БОЛЮ   -----  
МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ'Я ЧОЛОВІКА 1 - 4   
1 - 3
МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА ТА ІНЖЕНЕРІЯ                     електр. журнал 1 - 2  
МЕДИЧНА ТА КЛІНІЧНА ХІМІЯ                                    електр. журнал 1 - 3  
МЕДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ                                    1 - 4  
1 - 2
МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ  Ж-Л 1 - 4  
1 - 3
НАУКА І ПРАКТИКА                                                    електр. журнал    
НОВАЯ МЕДИЦИНА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ                              електр. журнал    
ПРАКТИЧНА АНГІОЛОГІЯ 1 - 4   
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА                                        електр. журнал 1 - 10 
1 - 2 
ПРОБЛЕМИ ОСТЕОЛОГІЇ    
ПРОБЛЕМЫ СТАРЕНИЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ    
 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   -----  
РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ПАЛІАТИВНА МЕДИЦИНА                 електр. журнал
  -----  
РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ Ж-Л 1 - 28 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ                  електр. журнал 1 - 4
1
СУЧАСНІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ   ----  
ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ 1 - 2
 
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС 1 - 6
1 - 5
ФІЗІОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1 - 4 
1 - 4
ФЛЕБОЛОГИЯ 1