НАЗВА ВИДАННЯ              

 2020  

 2019         

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ          
   
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕД., АКУШ. ТА ГІНЕК.                електр. журнал   1 - 2
АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ, ГЕНЕТИКА                       електр. журнал   1 - 4
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 - 8
1 - 2
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ 1 - 7
1 - 9
З ТУРБОТОЮ ПРО ЖІНКУ 1 - 2 1 - 4
МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ 1 - 2  1 - 8
     
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ І РЕАНІМАТОЛОГІЯ    
1 - 2  3 - 4
1 - 2
1 - 4
  1 - 2
МЕДИЦИНА БОЛЮ                                                          електр. журнал   1 - 2 
     
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ    
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ 1 - 3 1 - 4
ГЕПАТОЛОГИЯ                                                               електр. журнал   1 - 2
РОССИЙСКИЙ Ж-Л ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ                 1 - 3  1 - 6
СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ 1 - 6
1 - 5
     
ГЕМАТОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК ГЕМАТОЛОГИИ                                               електр. журнал  
1 - 4
РОССИЙСКИЙ Ж-Л ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ И ОНКОЛОГИИ   ел. журнал
 
     
ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА  ВЕНЕРОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК ДЕРМАТОЛОГИИ  И ВЕНЕРОЛОГИИ                 1 - 3 
1 - 6
ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ 1 1 - 4 
ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ МИКОЛОГИИ                     електр. журнал    
УКРАЇНСЬКИЙ Ж-Л ДЕРМАТОЛОГІЇ, ВЕНЕРОЛОГІЇ 1 - 3
1 - 4
     
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ    
ДІАБЕТ, ОЖИРІННЯ, МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ 1 - 3 1 - 6
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ                                                        електр. журнал  
КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ ТА ЕНДОКРИННА ХІРУРГІЯ      
1 - 2
1 - 2
МІЖНАРОДНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 6
1 - 8
ОЖИРЕНИЕ И МЕТАБОЛИЗМ                                         електр. журнал   1 - 3
ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ   1 - 6
ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ 1 - 3 
1 - 4
РЕПРОДУКТИВНАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 1 - 5
1 - 6
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ                                                       електр. журнал 1 - 3 1 - 6
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДИТЯЧОЇ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ 1 - 4
1 - 4 
     
ІМУНОЛОГИЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ    
АЛЕРГІЯ У ДИТИНИ 25-26 23-24
АСТМА И АЛЛЕРГИЯ                                                       електр. журнал 1 - 2  1 - 3
АСТМА ТА АЛЕРГІЯ 1 - 3
1 - 4
КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ, АЛЕРГОЛОГІЯ, ІНФЕКТОЛОГІЯ 1  1 - 8
     
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ    
АКТУАЛЬНА ІНФЕКТОЛОГІЯ 1 - 2
1 - 6
ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ   1 - 4
ИНФЕКЦИЯ И ИММУНИТЕТ                                             електр. журнал   1 - 4
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ 1 - 3 
1 - 4
     
КАРДІОЛОГІЯ    
АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ                                                електр. журнал 1 - 2  1 - 3
АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ                         
1  1 - 6
ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ                                               електр. журнал 1 - 2  1 - 4
КАРДИОЛОГИЯ 1 - 9
 
КАРДІОХІРУРГІЯ ТА ІНТЕРВЕНЦІЙНА КАРДІОЛОГІЯ 1 - 2
1 - 4
КОМПЛ. ПРОБЛЕМЫ С.-С. ЗАБОЛЕВАНИЙ                     електр. журнал
   
НОВОСТИ КАРДИОЛОГИИ                                             електр. журнал   1 - 3 
РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ             електр. журнал 1 - 8
СЕРЦЕ І СУДИНИ   1 - 4
УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1 - 3
1 - 6
     
ЛАБОРАТОРНА СПРАВА    
ЛАБОРАТОРНА СПРАВА 1 - 10
1 - 6
     
НЕВРОЛОГІЯ І ПСИХІАТРІЯ    
НЕЙРО NEWS 1 - 8
1 - 10
АРХІВ ПСИХІАТРІЇ                                                          електр. журнал   1 - 2 
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГІЇ ім. Б. М. Маньковського
1 - 4 
1 - 4 
Ж-Л НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ им. КОРСАКОВА 1 - 8
1 - 12
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ                          
  1 - 4
МІЖНАРОДНИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 5
1 - 8
НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ                                    електр. журнал 1 - 2  1 - 4 
НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ                                                       електр. журнал   1
РУССКИЙ Ж-Л ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ                         електр. журнал   1 - 4
СОВРЕМ. ТЕРАПИЯ В ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ      електр. журнал    
УКРАЇНСЬКИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1 - 2 1 - 4
     
НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА    
МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 1 - 5
1 - 8
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ                      електр. журнал   1 - 4 
ГОСТРІ ТА НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ У ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ    
     
ОНКОЛОГІЯ    
ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ                                                електр. журнал    
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ                                     електр. журнал
  1 - 3
КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ                            електр. журнал    
КЛІНІЧНА ОНКОЛОГІЯ                                     1 - 2 
1 - 4
ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ                                                     електр. журнал
1 - 4
1 - 4 
ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОПРОКТОЛОГИЯ                     електр. журнал   1 - 2
ОНКОЛОГІЯ                                                                   електр. журнал    
ОНКОПЕДИАТРИЯ                                                          електр. журнал   1 - 2
ОНКОУРОЛОГИЯ                                                           електр. журнал   1 - 4
ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ                                            електр. журнал
1 - 2  1 - 4 
ОПУХОЛИ ЖЕНСКОЙ РЕПРОД. СИСТЕМЫ                     електр. журнал
1 - 3
1 - 4
РОССИЙСКИЙ Ж-Л ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ И ОНКОЛОГИИ     ел. ж-л
1 - 2   
САРКОМЫ КОСТЕЙ, МЯГКИХ ТКАНЕЙ И ОПУХОЛИ КОЖИ           ел. ж-л
 
 
     
ОРГАНІЗАЦІЯ  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я    
ВІСНИК СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 1 - 3
1 - 4
ЖУРНАЛ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ 1 - 5
1 - 6
ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ДИРЕКТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 1 - 10
1 - 12
ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ 1 - 11
1 - 12
УКРАЇНА. ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ                                             електр. журнал   1 - 4
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 1 - 9
1 - 12
     
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 1 - 5
1 - 6
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГЯ 1 - 6
1 - 6
     
ОФТАЛЬМОЛОГІЯ    
АРХІВ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ УКРАЇНИ                                електр. журнал 1  
ВЕСТНИК ОФТАЛЬМОЛОГИИ 1 - 4 
1 - 6
КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ. РМЖ                      електр. журнал 1
1 - 4
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 1 - 5
1 - 6
     
ПЕДІАТРІЯ    
ДИТЯЧИЙ ЛІКАР
1 - 6
ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ 1 - 6
1 - 8
З ТУРБОТОЮ ПРО ДИТИНУ    
МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛ.   1 - 3
НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА 1 - 3
3 - 4
ПЕДИАТРИЯ. ж-л им. СПЕРАНСКОГО 1 - 5 
4 - 6
ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ   1 - 4
РОСС. ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ         електр. журнал   1 - 6
СУЧАСНА  ПЕДИАТРІЯ 1 - 4 
1 - 8
     
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ    
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЯ                               електр. журнал  
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 1 - 5
 
УКРАЇНСЬКИЙ ПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 3 
1 - 4
     
РЕВМАТОЛОГІЯ    
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ                     електр. журнал 1 - 4 1 - 6 
УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1- 2 1 - 4
СОВРЕМЕННАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ                                   електр. журнал 1 - 3
1 - 4
     
РЕНТГЕНОЛОГІЯ ТА РАДІОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК РЕНТГЕНОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ 1 - 5
1 - 6
МЕДИЦИНСКАЯ РАДИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ    
РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТР. Ж-Л ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ       електр. ж-л 1 - 2   
УКРАЇНСЬКИЙ РАДІОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1 - 2
1 - 4
     
СЕСТРИНСЬКА СПРАВА    
ДОВІДНИК ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 1 - 12
1 - 12
ЖУРНАЛ ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 1 -11
1 - 12
МЕДСЕСТРИНСТВО 1 - 2
1 - 4
     
СІМЕЙНА МЕДИЦИНА    
СІМЕЙНА МЕДИЦИНА 1 - 4
1 - 6
УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ    
     
СТОМАТОЛОГІЯ    
ДЕНТ АРТ
1 - 4
КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ                                             електр. журнал 1 - 2   1 - 4
НОВИНИ СТОМАТОЛОГІЇ 1  1 - 4
СОВРЕМЕННАЯ ОРТОДОНТИЯ 1   1 - 4
СТОМАТОЛОГ ИНФО 1 - 3
1 - 8
     
ТЕРАПІЯ    
ВРАЧ 1 - 9
 
ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ 1 - 8
1 - 4
ЛІКАРСЬКА СПРАВА. ВРАЧЕБНОЕ ДЕЛО   1 - 9
МИСТЕЦТВО ЛІКУВАННЯ 1 - 9
1 - 10
ПРАКТИКУЮЧИЙ ЛІКАР 1 - 5 
1 - 4
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ Ж-Л 1 - 2
1 - 4
УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ   1 - 3
     
ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ    
БОЛЬ. СУСТАВЫ. ПОЗВОНОЧНИК 1 - 3  1 - 4
ВІСНИК ОРТОПЕДІЇ,ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ 1 - 2
1 - 4
ГЕНИЙ ОРТОПЕДИИ 1- 3
1 - 4
ОРТОПЕДИЯ,ТРАВМАТОЛОГИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 1 - 3   1 - 4
ТРАВМА                                                                   
1 - 2 
1 - 6
     
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА    
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 1 - 2
 
     
УРОЛОГІЯ ТА НЕФРОЛОГІЯ    
НЕФРОЛОГИЯ 1 - 2 
1 - 6
НИРКИ                                                           
1 - 3
1 - 4
УКРАЇНСЬКИЙ Ж-Л НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ 1 - 3 
1 - 4
УРОЛОГИЯ 1 - 4 
1 - 6
УРОЛОГІЯ                                                     
1 - 3  
1 - 4
     
ФАРМАКОЛОГІЯ    
КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ 1 - 4 1 - 4
РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ   1 - 2
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 5
1 - 6
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЧАСОПИС                          1 - 3
1 - 4
     
ФІЗІОТЕРАПІЯ    
ВОПРОСЫ КУРОРТОЛОГИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ 1 - 4
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА                                                      електр. ж-л   1 - 4
     
ФТИЗІАТРІЯ    
ТУБЕРКУЛЕЗ И БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 1 - 9
1 - 12
ТУБЕРКУЛЬОЗ. ЛЕГЕНЕВІ ХВОРОБИ. ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ 1 - 4
1 - 4
     
ХІРУРГІЯ    
АНДРОЛОГИЯ И ГЕНИТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ                     електр. журнал 1 - 2 
1 - 4
ВЕСТНИК ХИРУРГИИ им. ГРЕКОВА    
КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ 1 - 4
1 - 12
УКРАЇНСЬКИЙ НЕЙРОХІРУРГІЧНИЙ Ж-Л                       електр. журнал 1 - 4
1 - 4
ХИРУРГИЯ 1 - 11
1 - 4
ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ   1 - 4
ХІРУРГІЯ УКРАЇНИ   1 - 4
ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ 1 - 3 1 - 2
     
МЕДИЧНІ ЖУРНАЛИ РІЗНОЇ ТЕМАТИКИ    
АРХИВЪ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ                               електр. журнал 1 - 2 1 - 6
ВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ      електр. ж-л
  1 - 6
ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ                                електр. журнал   1 - 2
ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я                                               електр. журнал   1 - 4 
ЖУРНАЛ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ             електр. журнал   1 - 4
ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ І ЕКСПЕРИМЕНТ. МЕДИЦИНИ     електр. журнал   1 - 4
ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ 1 - 3
1 - 4
КЛИНИЦИСТ                                                                  електр. журнал   1 - 4
ЛІКИ УКРАЇНИ 1 - 8
1 - 8
ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС   1 - 4
МЕДИЦИНА БОЛЮ    
МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ'Я ЧОЛОВІКА   1 - 4
МЕДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ                                      1 
МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА ТА ІНЖЕНЕРІЯ                      електр. журнал   1 - 2
МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ  Ж-Л 1- 2 
1 - 4
ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА                                           електр. журнал    
РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ Ж-Л 1 - 8 1 - 12
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ                  електр. журнал  
ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ 1 - 5
1 - 2
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС 1 - 4
1 - 6
ФІЗІОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1 - 5
1 - 6