НАЗВА ВИДАННЯ              

 2020  

 2021         

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ          
   
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 - 12
 
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ 1 - 10
 
З ТУРБОТОЮ ПРО ЖІНКУ 1 - 2  
МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ 1 - 5
 1 - 3
     
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ І РЕАНІМАТОЛОГІЯ    
1 - 4
 
1 - 4
1 - 3
МЕДИЦИНА БОЛЮ                                                         електр. журнал 1 - 4 
1 - 2
     
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ    
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ 1 - 4
1 - 3
РОССИЙСКИЙ Ж-Л ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ                 1 - 6
1
СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ 1 - 6
1 - 3
     
ГЕМАТОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК ГЕМАТОЛОГИИ                                                 електр. журнал 1
 
ГЕМАТОЛОГИЯ. ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ. Восточная Европа      електр. журнал
  1 - 3
РОССИЙСКИЙ Ж-Л ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ И ОНКОЛОГИИ ел. журнал
1 - 4  
     
ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА  ВЕНЕРОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК ДЕРМАТОЛОГИИ  И ВЕНЕРОЛОГИИ                 1 - 6 
 
ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ 1 - 3
1 - 2
УКРАЇНСЬКИЙ Ж-Л ДЕРМАТОЛОГІЇ, ВЕНЕРОЛОГІЇ 1 - 4
1 - 2
     
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ    
ДІАБЕТ, ОЖИРІННЯ, МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ 1 - 6
1 - 5
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ                                                        електр. журнал 1 - 4  1 - 3
КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ ТА ЕНДОКРИННА ХІРУРГІЯ      
1 - 2
1 - 3
МІЖНАРОДНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 6
 
ОЖИРЕНИЕ И МЕТАБОЛИЗМ                                         електр. журнал 1 - 4
1 - 3
ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ 1 - 4 
1 - 2
ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 1 - 6
1 - 4 
РЕПРОДУКТИВНАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 1 - 6
1 - 4
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ                                                       електр. журнал 1 - 6
1 - 3
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДИТЯЧОЇ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ 1 - 4
1 - 3
     
ІМУНОЛОГИЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ    
АЛЕРГІЯ У ДИТИНИ 25-26  
АСТМА И АЛЛЕРГИЯ                                                       електр. журнал 1 - 2   
АСТМА ТА АЛЕРГІЯ 1 - 4
1 - 2
КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ, АЛЕРГОЛОГІЯ, ІНФЕКТОЛОГІЯ 1 - 8
1 - 5
     
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ    
АКТУАЛЬНА ІНФЕКТОЛОГІЯ 1 - 6
1 - 3
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ 1 - 4 
1 - 2
     
КАРДІОЛОГІЯ    
АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ                                                електр. журнал 1 - 2   
АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ                         
1 - 6 1 - 3
ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ                                                електр. журнал 1 - 4
1 - 2  
КАРДИОЛОГИЯ 1 - 12
1 - 8
КАРДІОХІРУРГІЯ ТА ІНТЕРВЕНЦІЙНА КАРДІОЛОГІЯ 1 - 2
1
РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ                     електр. журнал 1 - 12 1 - 9
УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1 - 5
1 - 3 
     
ЛАБОРАТОРНА СПРАВА    
ЛАБОРАТОРНА СПРАВА 1 - 12
7 - 8
     
НЕВРОЛОГІЯ І ПСИХІАТРІЯ    
НЕЙРО NEWS 1 - 9
1 - 7
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГІЇ ім. Б. М. Маньковського
1 - 4 
1 - 3 
Ж-Л НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ им. КОРСАКОВА 1 - 10
 
МІЖНАРОДНИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 8
 
НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ                                        електр. журнал 1 - 4
1 - 2
 
НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ                                                       електр. журнал 1 - 3  1 - 2
УКРАЇНСЬКИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1 - 4
1 - 4 
     
НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА    
МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 1 - 8
 
ЖУРНАЛ ИМ. Н. В. СКЛИФОСОВСКОГО НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 1 - 4  
     
ОНКОЛОГІЯ    
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ                                     електр. журнал
   
КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ                            електр. журнал 1 - 4    
КЛІНІЧНА ОНКОЛОГІЯ                                     1 - 4 
 
ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ                                                      електр. журнал
1 - 4
1 - 3
ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОПРОКТОЛОГИЯ                            електр. журнал    
ОНКОЛОГИЯ                                                                 електр. журнал 1 - 4 1 - 2
ОНКОЛОГІЯ                                                                  електр. журнал 1 - 4   1 - 2
ОНКОПЕДИАТРИЯ                                                          електр. журнал    
ОНКОУРОЛОГИЯ                                                            електр. журнал 1 - 4 1 - 2
ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ                                              електр. журнал
1 - 2  1 - 2
ОПУХОЛИ ЖЕНСКОЙ РЕПРОД. СИСТЕМЫ                           електр. журнал
1 - 4
1 - 2
РОССИЙСКИЙ Ж-Л ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ И ОНКОЛОГИИ     ел. ж-л
1 - 2   
ТАЗОВАЯ ХИРУРГИЯ И ОНКОЛОГИЯ                            електр. журнал 1 - 4 
     
ОРГАНІЗАЦІЯ  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я    
ВІСНИК СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 1 - 4
1 - 2  
ЖУРНАЛ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ 1 - 5
1 - 5
ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ДИРЕКТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 1 - 12
1 - 11
ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ 1 - 12
1 - 11
УКРАЇНА. ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ                                             електр. журнал    
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 1 - 12
1 - 9
     
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 1 - 5
 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГЯ 1 - 6
1 - 3
     
ОФТАЛЬМОЛОГІЯ    
АРХІВ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ УКРАЇНИ                                електр. журнал 1 - 3
1
ВЕСТНИК ОФТАЛЬМОЛОГИИ 1 - 4 
 
КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ. РМЖ                            електр. журнал 1
 
ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 5
 4
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ                                                         електр. журнал
  1 - 3
     
ПЕДІАТРІЯ    
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 1 - 2 1
ДИТЯЧИЙ ЛІКАР 1 - 4 
 
ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ 1 - 6
 
НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА 1 - 4
1 - 2
ПЕДИАТРИЯ. ж-л им. СПЕРАНСКОГО 1 - 5 
 
ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ 1 - 4
1 - 3 
РОСС. ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ         електр. журнал 1 - 6
1 - 4 
СУЧАСНА  ПЕДІАТРІЯ 1 - 8
1 - 5
     
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ    
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЯ                               електр. журнал 1 - 2
 
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 1 - 6
 
УКРАЇНСЬКИЙ ПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 4
 1 - 3
     
РЕВМАТОЛОГІЯ    
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ                     електр. журнал 1 - 6
1 - 4
УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 4  
СОВРЕМЕННАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ                                   електр. журнал 1 - 4
1 - 5
     
РЕНТГЕНОЛОГІЯ ТА РАДІОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК РЕНТГЕНОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ 1 - 5
 
РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТР. Ж-Л ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ       електр. ж-л 1 - 4
1 - 3
УКРАЇНСЬКИЙ РАДІОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1 - 4
 
     
СЕСТРИНСЬКА СПРАВА    
ДОВІДНИК ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 1 - 12
1 - 9 
ЖУРНАЛ ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 1 - 12
1 - 11
МЕДСЕСТРИНСТВО 1 - 4
1 - 2
     
СІМЕЙНА МЕДИЦИНА    
СІМЕЙНА МЕДИЦИНА 1 - 6
1
     
СТОМАТОЛОГІЯ    
ДЕНТ АРТ 1 - 4 
КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ                                             електр. журнал 1 - 4 
1 - 2
НОВИНИ СТОМАТОЛОГІЇ 1 - 2
 
СОВРЕМЕННАЯ ОРТОДОНТИЯ 1 - 4 
 
     
ТЕРАПІЯ    
ВРАЧ 1 - 12
 
ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ 1 - 12
1
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 1 - 4  
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО. БЕЛАРУСЬ. 1 - 4  
ЛІКАРСЬКА СПРАВА 1 - 6
 
МИСТЕЦТВО ЛІКУВАННЯ 1 - 9
1 - 7
ПРАКТИКУЮЧИЙ ЛІКАР 1 - 4 
1 - 3
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ Ж-Л 1 - 4
1 - 3
     
ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ    
БОЛЬ. СУСТАВЫ. ПОЗВОНОЧНИК 1 - 4
1 - 2
ВІСНИК ОРТОПЕДІЇ,ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ 1 - 4
1
ГЕНИЙ ОРТОПЕДИИ 1 - 4
1 - 4
ОРТОПЕДИЯ,ТРАВМАТОЛОГИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 1 - 3   1 - 3
ТРАВМА                                                                   
1 - 5 
 
     
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА    
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 1 - 4
1 - 2
     
УРОЛОГІЯ ТА НЕФРОЛОГІЯ    
НЕФРОЛОГИЯ 1 - 6 
 
НИРКИ                                                           
1 - 4
1 - 3
УКРАЇНСЬКИЙ Ж-Л НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ 1 - 3 
 
УРОЛОГИЯ 1 - 5 
 
УРОЛОГІЯ                                                     
1 - 4  
1 - 3 
     
ФАРМАКОЛОГІЯ    
ВІСНИК ФАРМАЦІЇ   1 - 2
КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ 1 - 4
СОЦІАЛЬНА ФАРМАЦІЯ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я                     електр. журнал   1 - 3
ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ЛІКАРСЬКА ТОКСИКОЛОГІЯ                  електр. журнал   1 - 3
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 6
1 - 3
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЧАСОПИС                          1 - 4
1 - 2
     
ФІЗІОТЕРАПІЯ    
ВОПРОСЫ КУРОРТОЛОГИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ И ЛЕЧ. ФИЗКУЛЬТУРЫ 1 - 6
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА                                                      електр. ж-л    
     
ФТИЗІАТРІЯ    
ТУБЕРКУЛЕЗ И БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 1 - 12
1 - 9
ТУБЕРКУЛЬОЗ. ЛЕГЕНЕВІ ХВОРОБИ. ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ 1 - 4
1 - 2 
     
ХІРУРГІЯ    
АНДРОЛОГИЯ И ГЕНИТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ                         електр. журнал 1 - 4 
1 - 2 
КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ 1 - 10
1 - 4
УКРАЇНСЬКИЙ НЕЙРОХІРУРГІЧНИЙ Ж-Л                           електр. журнал 1 - 4
1
ХИРУРГИЯ 1 - 12
 
ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ 1 - 4 1 - 2
ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ 1 - 4
1 - 2
     
МЕДИЧНІ ЖУРНАЛИ РІЗНОЇ ТЕМАТИКИ    
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ                   електр. журнал   1 - 2
АРХИВЪ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ                                   електр. журнал 1 - 6
1 - 4
АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ                                          електр. журнал   1
БІЛЬ. СУГЛОБИ. ХРЕБЕТ 1 - 4 1 - 3
ВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ          електр. журнал
   
ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ                                    електр. журнал    
ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я                                                електр. журнал 1 - 4
1 - 2 
ЖУРНАЛ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ                   електр. журнал 1 - 2  1 - 2
ЗАПОРОЖСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ 5 - 6 1 - 5
ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ І ЕКСПЕРИМЕНТ. МЕДИЦИНИ            електр. журнал   1 - 2
ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ 1 - 4
 
КЛИНИЦИСТ                                                                 електр. журнал    
ЛІКИ УКРАЇНИ 1 - 10
1 - 6
ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС 1 - 4   
МЕДИЧНА ТА КЛІНІЧНА ХІМІЯ                                         електр. журнал   1 - 2  
МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ  Ж-Л 1 - 4 
1 - 2
РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ Ж-Л 1 - 13
 
ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ 1 - 12
 
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС 1 - 6
1 - 3
ФІЗІОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1 - 6
1 - 4