НАЗВА ВИДАННЯ              

№2016 

 №2017 

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ          
   
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕД., АКУШ. ТА ГІНЕК.    електр. журнал  1  
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  1 - 12
 1 - 9 
АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ, ГЕНЕТИКА            електр. журнал  1 - 4 
   
ЖУРНАЛ АКУШЕРСТВА И ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНЕЙ  1 - 6  1 - 2  
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ  1 - 10
 1 - 7   
З ТУРБОТОЮ ПРО ЖІНКУ  1 - 9  1 - 7
МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ  1 - 10  1 - 5  
ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКЦИИ  1 - 6    -----
РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА  1 - 6
 1 - 2
     
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ І РЕАНІМАТОЛОГІЯ    
 1 - 4
 1 - 2 
БІЛЬ, ЗНЕБОЛЮВАННЯ І ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ
 1 - 4
 1 - 3  
МЕДИЦИНА БОЛЮ                                               електр. журнал  1 - 4  1 - 2
     
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ    
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ  1 - 4
 1 - 2    
ГЕПАТОЛОГИЯ                                                    електр. журнал    
КЛИНИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ  1 - 6
   -----  
РОССИЙСКИЙ Ж-Л ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ  1 - 6
 1 - 5   
СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ  1 - 6  1 - 4  
     
ГЕМАТОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК ГЕМАТОЛОГИИ                                     електр. журнал  1 - 2  
ГЕМАТОЛОГИЯ И ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ  1 - 2
  -----   
РОССИЙСКИЙ Ж-Л ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ И ОНКОЛОГИИ   електр. журнал
 1 - 2
 
     
ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ    
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА  1 - 2
  -----
СЕС. ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА  1 - 5
  -----  
     
ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА  ВЕНЕРОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК ДЕРМАТОЛОГИИ  И ВЕНЕРОЛОГИИ  1 - 6
 1 - 4     
ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ  1 - 4
 1 - 3      
ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ МИКОЛОГИИ           електр. журнал  1 - 4
   
РОССИЙСКИЙ Ж-Л КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ  1 - 6
 1 - 3  
УКРАЇНСЬКИЙ Ж-Л ДЕРМАТОЛОГІЇ, ВЕНЕРОЛОГІЇ  1 - 4  1 - 3  
     
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ    
ДІАБЕТ, ОЖИРІННЯ, МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ  1 - 6
 1 - 2   
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ                                           електр. журнал  1 - 3
   
КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ ТА ЕНДОКРИННА ХІРУРГІЯ   ел.ж.  1 - 4
     
МІЖНАРОДНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ  1 - 8
1 - 4      
ОЖИРЕНИЕ И МЕТАБОЛИЗМ                              електр. журнал  1 - 4
 
ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ  1 - 4
 1 - 4 
ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ  1 - 4
 1 - 2   
РЕПРОДУКТИВНАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ  1 - 6
 1 - 5 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ                                         електр. журнал  1 - 6
 1
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДИТЯЧОЇ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ  1 - 4
 1 - 2
     
ІМУНОЛОГИЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ    
АЛЕРГІЯ У ДИТИНИ  19/20  
АСТМА И АЛЛЕРГИЯ                                         електр. журнал  1 - 4
   
АСТМА ТА АЛЕРГІЯ  1 - 4  1 - 3 
ИММУНОЛОГИЯ  1 - 3   -----   
КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ, АЛЕРГОЛОГІЯ, ІНФЕКТОЛОГІЯ  1 - 8
  1 - 4 
     
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ    
АКТУАЛЬНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ  1 - 4  1 - 23
ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ  1 - 4
  - 31  
ИНФЕКЦИЯ И ИММУНИТЕТ                                 електр. журнал  1 - 3  
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ  1 - 4   1  
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ  1 - 6
 1  
     
КАРДІОЛОГІЯ    
АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ                                  електр. журнал  1 - 4   -----
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ                         
 1 - 4
 1 - 3
ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ                                  електр. журнал  
   
КАРДИОЛОГИЯ  1 - 12  1 - 8 
КАРДІОХІРУРГІЯ ТА ІНТЕРВЕНЦІЙНА КАРДІОЛОГІЯ  1 - 4
 1 - 3   
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ                                                 електр. журнал
 1 - 4
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ КАРДИОАНГИОЛОГИИ                                       електр. журнал
 44-47  
НОВОСТИ КАРДИОЛОГИИ                                 електр. журнал  1 - 4
 
РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ Ж-Л  1 - 12  1 - 4  
СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ  1 - 2
 1 - 2
СЕРЦЕ І СУДИНИ  1 - 4  1 - 3   
УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ Ж-Л  1 - 6
 1 - 4   
     
ЛАБОРАТОРНА СПРАВА    
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА  1 - 4
   
     
НЕВРОЛОГІЯ І ПСИХІАТРІЯ    
НЕЙРО NEWS  1 - 10
 1 - 6 
АРХІВ ПСИХІАТРІЇ                                           електр. журнал  1 - 4
   
ВОПРОСЫ НАРКОЛОГИИ                                   електр. журнал  1 - 3    -----    
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГІЇ ім.Б.М.Маньковського
 1 - 4
 1   
Ж-Л НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ им. КОРСАКОВА  1 - 12  1 - 9   
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ                          
 1 - 4
 1  
МІЖНАРОДНИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ  1 - 6
 1 - 4 
НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ                         електр. журнал  1 - 4
   
НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ                                          електр. журнал  1 - 4
   
РУССКИЙ Ж-Л ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ              електр. журнал  1 - 4
 
СОВРЕМ. ТЕРАПИЯ В ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ   електр.ж-л  1 - 3  
СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ  1 - 2   -----
УКРАЇНСЬКИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ Ж-Л  1 - 4
 1 - 3  
     
НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА    
ЖУРНАЛ им.Н.В.СКЛИФОСОВСКОГО                електр. журнал  1 - 4
 
МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ  1 - 7
 1 - 5 
ГОСТРІ ТА НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ У ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ  1 - 6
 1 
     
ОНКОЛОГІЯ    
ВОПРОСЫ  ОНКОЛОГИИ  1 - 6
 1 - 3  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ                         електр. журнал
 1
    
КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ                  електр. журнал  1 - 4
 1 - 3
КЛІНІЧНА ОНКОЛОГІЯ                                      1 - 4
 1 - 3  
ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ                                         електр. журнал
 1 - 4
    
ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОПРОКТОЛОГИЯ           електр. журнал  1 - 4
   
ОНКОЛОГІЯ                                                     електр. журнал  1 - 4
   
ОНКОЛОГИЯ им. ГЕРЦЕНА  1 - 6
 1 - 5    
ОНКОПЕДИАТРИЯ                                             електр. журнал  1 - 4  
ОНКОУРОЛОГИЯ                                              електр. журнал  1 - 4  
ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ                                електр. журнал
 1 - 4
 1 - 2   
ОПУХОЛИ ЖЕНСКОЙ РЕПР. СИСТЕМЫ               електр. журнал
 1 - 4
 1 
РОССИЙСКИЙ  Ж-Л ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ И ОНКОЛОГИИ                                                    електр. журнал  1 - 4
 
САРКОМЫ КОСТЕЙ, МЯГКИХ ТКАНЕЙ И ОПУХОЛИ КОЖИ                                                              електр. журнал  1 - 4
 1
     
ОРГАНІЗАЦІЯ  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я    
ВІСНИК СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  1 - 4
 1
ЖУРНАЛ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ  ----  1 - 4
ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ДИРЕКТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  1 - 12  1 - 10
ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ  1 - 12  1 - 10
УКРАЇНА. ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ                               електр. журнал  1 - 4  
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  1 - 12  1 - 10
     
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ  1 - 6
 1 - 5  
ЖУРНАЛ ВУШНИХ, НОСОВИХ І ГОРЛОВИХ ХВОРОБ  1 - 6
 1 - 2  
     
ОФТАЛЬМОЛОГІЯ    
АРХІВ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ УКРАЇНИ                    електр. журнал  1 - 2
 
ВЕСТНИК ОФТАЛЬМОЛОГИИ  1 - 6
 1 - 4  
КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ РМЖ             електр. журнал  1 - 4  1
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ Ж-Л  1 - 4
 1 - 3
     
ПЕДІАТРІЯ    
ДИТЯЧИЙ ЛІКАР  1 - 6
 1 - 3 
ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА  1 - 8
 1 - 5
З ТУРБОТОЮ ПРО ДИТИНУ  1 - 4
 1 - 3
МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛ.  1 - 3
 1 - 3
ПЕДИАТРИЯ. ж-л им. СПЕРАНСКОГО  1 - 6
 1 - 4  
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ  1 - 4
 1 - 2
ПРАКТИКА ПЕДИАТРА  1
  -----  
РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ  1 - 6
 1 - 3   
РОССИЙСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  1 - 6  1 - 3
СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ  1 - 6
 1 - 3 
     
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ    
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЯ                    електр. журнал  1 - 4
 1      
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ  1 - 6
 1 - 4  
УКРАЇНСЬКИЙ ПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ  1 - 4
 1 - 3   
     
РЕВМАТОЛОГІЯ    
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ         електр. журнал  1 - 5  
УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ  1 - 4
 1 - 3
СОВРЕМЕННАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ                        електр. журнал  1,3-4  
     
РЕНТГЕНОЛОГІЯ ТА РАДІОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК РЕНТГЕНОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ  1 - 6
 1 - 4
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ  1
  -----
МЕДИЦИНСКАЯ РАДИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  1 - 6
 1 - 4 
ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА , ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ  1 - 4
 1    
РАДИОЛОГИЯ ПРАКТИКА                                  електр. журнал  1 - 5
  -----
РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТР. Ж-Л ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ   ел. ж-л  1 - 4
 1
УКРАЇНСЬКИЙ РАДІОЛОГІЧНИЙ Ж-Л  1 - 4
 1 - 3 
     
СЕСТРИНСЬКА СПРАВА    
ДОВІДНИК ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ  1 - 12
 1 - 10
ЖУРНАЛ ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ  1 - 12
 1 - 10
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  1 - 8
 1 - 7
МЕДСЕСТРИНСТВО  1 - 4
 1 - 2
     
СІМЕЙНА МЕДИЦИНА    
БІБЛІОТЕКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ ТА МЕДСЕСТРИ  1 - 6 
 1 - 2    
ЗЕМСКИЙ ВРАЧ                                                електр. журнал
 1 - 4  
РОССИЙСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ                        електр. журнал  1 - 4
 
СІМЕЙНА МЕДИЦИНА  1 - 6 
 1 - 4  
УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ  1 - 10
 1 - 7 
     
СТОМАТОЛОГІЯ    
ДЕНТ АРТ  1 - 4
 1 - 4   
КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ                                електр. журнал  1 - 3
 
НОВИНИ СТОМАТОЛОГІЇ  1 - 4  1 - 3 
ПРОФІЛАКТИЧНА ТА ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ  1 - 2
      
СОВРЕМЕННАЯ ОРТОДОНТИЯ  1 - 4  1 - 2   
СТОМАТОЛОГ ИНФО  1 - 12   1 - 10 
     
ТЕРАПІЯ    
CONSILIUM MEDICUM  1 - 6
  -----  
ВРАЧ  1 - 12
 1 - 9  
КЛИНИЦИСТ                                                    електр. журнал
 1 - 4
   
ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ  1 - 12
 1 - 10 
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО                                              електр. журнал  1 - 4
  
ЛІКАРСЬКА СПРАВА. ВРАЧЕБНОЕ ДЕЛО  1 - 8
 7
МИСТЕЦТВО ЛІКУВАННЯ  1 - 10
 1 - 8
ПРАКТИКУЮЧИЙ ЛІКАР  1 - 4
 1 - 3
ПРИВАТНИЙ ЛІКАР  4,5,8,9  1 - 6
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ  1 - 12  1 - 9
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. THERAPIA  1 - 12  1 - 10
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ Ж-Л  1 - 4
 1 - 2 
УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ  
 1 - 5
     
ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ    
БОЛЬ. СУСТАВЫ. ПОЗВОНОЧНИК  1 - 4
  -----    
ВЕСТНИК ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ  1 - 4 
 1 - 2
ВІСНИК ОРТОПЕДІЇ,ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ  1 - 4
 1  
ГЕНИЙ ОРТОПЕДИИ                                          електр. журнал 
 1 - 3
  
ОРТОПЕДИЯ,ТРАВМАТОЛОГИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ  1 - 4
 1 - 3  
ТРАВМА                                                             1 - 6
 1 - 2 
     
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА    
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  1 - 6
 1   
     
УРОЛОГІЯ ТА НЕФРОЛОГІЯ    
НЕФРОЛОГИЯ  1 - 4
 1 - 5  
ПОЧКИ                                                           
 1 - 4
 1 - 3 
УКРАЇНСЬКИЙ Ж-Л НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ  1 - 4  1 - 3   
УРОЛОГИЯ  1 - 6
 1 - 4   
УРОЛОГІЯ                                                     
 1 - 4  1 - 3
     
ФАРМАКОЛОГІЯ    
КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ  1
 1  
РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ  1 - 4
 1 - 3  
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ  1 - 6
 1 - 4
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЧАСОПИС                           1 - 4  1 - 3 
     
ФІЗІОТЕРАПІЯ    
ВОПРОСЫ КУРОРТОЛОГИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ И ЛФК        ел. ж-л  1 - 5
   
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА                                    електр. журнал  1 - 4
   
МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, КУРОРТОЛОГІЯ, ФІЗІОТЕРАПІЯ  1 - 4
  
ФИЗИОТЕРАПИЯ, БАЛЬНЕОЛОГИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ  1 - 3
  ----- 
     
ФТИЗІАТРІЯ    
ТУБЕРКУЛЕЗ И БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ  1 - 12
 1 - 9  
ТУБЕРКУЛЬОЗ. ЛЕГЕНЕВІ ХВОРОБИ. ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ  1 - 4
 1 - 3  
     
ХІРУРГІЯ    
АНДРОЛОГИЯ И ГЕНИТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ  1 - 3
 
ВЕСТНИК ХИРУРГИИ им. ГРЕКОВА  2 - 6
 1 - 3
ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ  1 - 5
 1 - 2    
Ж-Л ВОПРОСЫ НЕЙРОХИРУРГИИ им. БУРДЕНКО  1 - 6
 1  - 2
КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ  1 - 12
 1 - 8  
РАНЫ И РАНЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ                          електр. журнал
 1 - 3
     
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ХІРУРГІЇ                     електр. журнал  1 - 2  1
УКРАЇНСЬКИЙ НЕЙРОХІРУРГІЧНИЙ Ж-Л           електр. журнал  1 - 2
  
ХИРУРГИЯ  1 - 12
 1 - 9   
ХІРУРГІЯ УКРАЇНИ  1 - 4  1 - 3    
ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ  1 - 4
 1 - 2
ЭНДОКРИННАЯ ХИРУРГИЯ  1 - 2
  -----
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ  1 - 6
1 - 2      
     
МЕДИЧНІ ЖУРНАЛИ РІЗНОЇ ТЕМАТИКИ    
АРХИВЪ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ           електр. журнал  1 - 5  1 - 4
ВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ    ел. ж-л.
 1 - 6
 1 - 3
ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ                     електр. журнал  1 - 2  
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ Ж-Л   ----
 1 - 5     
ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я  1 - 4  
ЖУРНАЛ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ   електр. журнал  1
 1
ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ  1 - 2  ----
ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ  1 - 4
 1 - 2 
КЛИНИЧЕСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ                     електр. журнал  1 - 2
 
ЛІКИ УКРАЇНИ  1 - 10
 1 - 7    
ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС  1 - 3
 1 - 2   
МЕДИЦИНА БОЛЮ  1 - 2   -----
МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ'Я ЧОЛОВІКА  1 - 4
 1   
МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА ТА ІНЖЕНЕРІЯ            електр. журнал  1 - 4
 1
МЕДИЧНА ТА КЛІНІЧНА ХІМІЯ                           електр. журнал  1 - 4
 
МЕДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ                                     1 - 4
 1 - 3  
МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ  Ж-Л  1 - 4
 1 - 3  
НАУКА І ПРАКТИКА                                          електр. журнал  1 - 2  
НОВАЯ МЕДИЦИНА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ                     електр.журнал  1 - 2  
ПРАКТИЧНА АНГІОЛОГІЯ  1 - 2
 1 - 2   
ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА                              електр. журнал  1 - 3  
ПРОБЛЕМИ ОСТЕОЛОГІЇ  1 - 2
 
ПРОБЛЕМЫ СТАРЕНИЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ   1 - 2
  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА  1 - 4
  -----
РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ПАЛІАТИВНА МЕДИЦИНА       електр. журнал
 1 - 2   -----
РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ Ж-Л  1 - 21  1 - 11 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ        електр. журнал  1 - 4
 
СУЧАСНІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ  1
  ----
ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ  1 - 11
 1 - 2
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС  1 - 6
 1 - 4
ФІЗІОЛОГІЧНИЙ Ж-Л  1 - 6
 1 - 2 
ФЛЕБОЛОГИЯ  1 - 4
 1